NAZWA PROJEKTU:

"Akademia Dobrego Rządzenia"


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOCZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

OŚ PRIORYTETOWA:

V. DOBRE RZĄDZENIE
DZIAŁANIE:
V.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
PODDZIAŁANIE:
V.2.1. MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Lider projektu:
Uniwersytet Łódzki

Partnerzy projektu:
Powiat Łódzki Wschodni
Gmina Miasto Zgierz


Okres realizacji projektu: od 15.04.2011 do 15.10.2012


Całkowita wartość projektu: 1 865 625,22 zł.
Wartość dofinansowania z EFS: 1 678 864,00 zł.
Wartość projektu w części realizowanej w Powiecie Łódzkim Wschodnim: 559 603,50 zł.
Wartość wkładu własnegoPowiatu Łódzkiego Wschodniego: 27 508,00 zł.


Powrót na górę strony