NAZWA PROJEKTU:

„JESTEM, JESTEŚ”


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


PRIORYTET:

VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PODDZIAŁANIE:
7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

Beneficjent:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI


Okres realizacji projektu: 02.03.2009 r. do 31.07.2009 r.


Wartość projektu: 37 754,73 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 100 %

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA


Powrót na górę strony