NAZWA PROJEKTU:

"PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach,
jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego"


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOCZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

OŚ PRIORYTETOWA:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
DZIAŁANIE:
9.2. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Lider projektu:
Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi

Partnerzy projektu:
Powiat Łódzki Wschodni
Arlington Public Schools


Okres realizacji projektu: od 01.06.2012 do 31.03.2014 r.


Całkowita wartość projektu: 909 428,30 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 793 476,19 zł
Wartość wkładu własnegoPowiatu Łódzkiego Wschodniego: 58 720,00 zł


Powrót na górę strony