NAZWA PROJEKTU:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOOŚ PRIORYTETOWA:

IV. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
DZIAŁANIE:
IV.2. E-USŁUGI PUBLICZNE

Beneficjent:
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Partnerzy:
Powiat Łódzki Wschodni
oraz 11 innych powiatów z terenu województwa łódzkiego

Okres realizacji projektu: od 01.08.2007 do 31.12.2013


Całkowita wartość projektu: 30 645 674,20 zł.
Wartość dofinansowania z EFRR: 20 000 000,00 zł.
Wartość projektu w części realizowanej w Powiecie Łódzkim Wschodnim: 3 400 000,00 zł.
Wartość dofinansowania z EFRR dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 2 222 580,00 zł.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


Powrót na górę strony