NAZWA PROJEKTU:

"TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W KOLUSZKACH"


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013


OŚ PRIORYTETOWA:

II. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA
DZIAŁANIE:
II.6 OCHRONA POWIETRZA


Beneficjent:
Powiat Łódzki Wschodni


Okres realizacji projektu: od 15.10.2008 do 15.11.2012

Całkowita wartość projektu: 4 085 915,89 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 3 012 159,16 zł
Wartość wkładu własnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 073 756,73 zł


Powrót na górę strony