NAZWA PROJEKTU:

„Nowoczesny samorząd - podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego”


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


OŚ PRIORYTETOWA:

V. DOBRE RZĄDZENIE
DZIAŁANIE:
5.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
PODDZIAŁANIE:
5.2.1. MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Beneficjent:
Urząd Marszałkowski w Łodzi - Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji projektu: od 18.01.2010 do 17.12.2011

Całkowita wartość projektu: 1 917 194,00 zł.
Szacunkowa  całkowita wartość projektu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 170 417,24 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 820 194,00 zł.
Szacunkowa kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 161 795,02 zł.
Wielkość wkładu własnego: 97 000,00 zł.
Szacunkowa wielkość wkładu własnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 8 622,23 zł.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Powrót na górę strony