Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Jest to projekt realizowany w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, w którym liderem jest z Województwo Łódzkie a partnerami oprócz naszego powiatu, także 108 innych gmin i powiatów.

 

Geneza:

 

Podstawowe informacje:

ü  OŚ PRIORYTETOWA IV: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

ü  DZIAŁANIE IV.2: E-USŁUGI PUBLICZNE

ü  całkowita wartość projektu: 21 533 000,00 zł.

ü  wartość dofinansowania z EFRR: 18 303 050,00 zł.

ü  wartość projektu w części realizowanej w Powiecie Łódzkim Wschodnim: 409 600,00 zł.

ü  wartość dofinansowania z EFRR dla powiatu: 348 160,00 zł.


W ramach projektu Powiat Łódzki Wschodni został wyposażony w:

- 16 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym

- 6 serwerów wraz z systemem operacyjnym

- 7 urządzeń wielofunkcyjnych

- 2 drukarki

- skaner

- infomat wraz z oprogramowaniem

- 137 licencji na użytkowanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

 

Aktualności:

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie http://infokioski.elodzkie.pl/


Powrót na górę strony