NAZWA PROJEKTU:

„WSPÓLNIE Z POWIATEM”


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


PRIORYTET:

VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PODDZIAŁANIE:
7.3 INICJARTYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

Beneficjent:
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Okres realizacji projektu: od 01.03.2010 do 30.04.2010


Wartość projektu: 42 460,00 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 100 %

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA


Powrót na górę strony