Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Naczelnik: Mirosław Nowicki
Kontakt:
kiso@lodzkiwschodni.pl

Zakres obsługi mieszkańców | Zakres spraw | Wysokość opłat | Druki
Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK, Wykaz Stacji Kontroli PojazdówSprawdzenie statusu sprawy interesanta
Prawo jazdy i Dowód rejestracyjny

Uwaga: W przypadku dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców gmin Koluszki, Rzgów, Tuszyn pojawienie się komunikatu "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" oznacza, że odbiór będzie możliwy po około 2 - 4 dniach, po faktycznym dostarczeniu dokumentu do stanowisk ds. rejestracji w danej gminie.


Sprawdzenie statusu prawa jazdy

Sprawdzenie statusu dowodu rejestracyjnego


Rejstracja pojazdów

Zakres obsługi mieszkańców gminAdresKontakt Godziny obsługi interesantów
Nowosolna
Andrespol
Brójce
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
90–954 Łódź
ul. Sienkiewicza 3
42 632 92 02
pok. 806
pn, śr, czw, pt
8.00 - 14.30


wt 8.00 - 16.00
KoluszkiStanowiska ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach
Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi
95–040 Koluszki
ul. Brzezińska 32, p. 14
44 714 58 12

budynek dawnej siedziby Urzędu MiG

pn, czw, pt
8.00 - 14.30

wt 8.00 - 15.30

środa - nieczynne

RzgówStanowisko ds. rejestracji pojazdów w Rzgowie
Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi
95–030 Rzgów
Pl. 500–lecia 22, p. 9

42 214 14 84

lokal w budynku Urzędu MiG

pn, czw, pt,
7.30 - 14.30

wt - 9.00 - 16.00

środa - nieczynne
TuszynStanowiska ds. rejestracji pojazdów w Tuszynie
Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi
95–080 Tuszyn
ul. Piotrkowska 4
42 614 34 26

lokal w budynku Urzędu MiG

pn, czw.
7.30-15.00

wt. 7.30-16.00

pt. 7.30-13.30

środa - nieczynne

Prawo jazdy

Mieszkańcy wszystkich gmin:
Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
90–954 Łódź
ul. Sienkiewicza 3
42 632 97 20
pok. 804
pn, śr, czw, pt
8.00 - 15.30

wt 8.00 - 16.00

Transport - licencje, zaświadczenia, uzgodnienia

Mieszkańcy wszystkich gmin:
Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
90–954 Łódź
ul. Sienkiewicza 3
42 630 70 33
pok. 803
pn - pt
8.00 - 16.00


Wykaz dokumentów koniecznych do wydania odpowiednich uprawnień


Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Wymagane dokumenty do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę:

 1. Wniosek składany osobiście (do pobrania w Starostwie)
 2. Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, ( dotyczy kat, C, C+E, D, D+E,D1, C1,C1+E, D1+E)
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat. (AM,A1,B1,B,T)
  • dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku braku dowodu osobitego
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami)

Dodatkowe informacje:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w WORDzie, należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy/ pozwolenia wraz z opłatą ewidencyjną.

Opłaty 100,50 zł można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Łodzi pokój 704, VII piętro lub wpłacając na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi,

PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi     75 1240 3060 1111 0010 0515 4844,

(w tytule przelewu: Imię, Nazwisko, adres,
opłata za wydanie prawa jazdy wraz z opłatą ewidencyjną).

Nie dokonanie wpłaty powoduje brak możliwości zamówienia dokumentu.

Przy odbiorze dokumentu należy przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dotychczasowe prawo jazdy w celu unieważnienia (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).
 • potwierdzenie zapłaty za wydanie prawa jazdyWydanie wtórnika prawa jazdy ze względu na utratę, zniszczenie dokumentu lub zmianę danych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek składany osobiście (do pobrania w Starostwie)
 2. Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy + opłata ewidencyjna
  • kserokopia prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie , psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
  • oświadczenie o utracie dokumentu (w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentu)
  • oryginał zaświadczenia o zameldowaniu (w przypadku braku dowodu osobistego)

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu oraz dokument ze zdjęciem np. paszport lub książeczka wojskowa
 • prawo jazdyUzyskanie międzynarodowego prawa jazdy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w Starostwie)
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

Przy odbiorze należy przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dotychczasowe prawo jazdy międzynarodowe w celu unieważnieniaPodstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U z 2012, poz. 1005)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 poz. 83)
WYKAZ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO REJESTRACJI / ZGŁOSZENIA ZBYCIA / WYREJESTROWANIA POJAZDU

 

Rejestracja pojazdu (wniosek - 1 właściciel, wniosek - współwłasność)

 • Dowód własności pojazdu (w szczególności: umowa kupna-sprzedaży, darowizny, faktura vat, umowa przewłaszczenia, prawomocne orzeczenie sądu, ewentualne umowy pośrednie, itp).
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • ablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane np: pojazdy nierejestrowane
 • Badanie techniczne pojazdu, jeżeli jest wymagane

 

Dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy

 • Dowód własności pojazdu
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np: pojazdy nierejestrowane
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
  - w przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim
  - w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego; (Zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane)
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
  -----------------------
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) zawiadomienia wraz z dokumentem potwierdzającym zbycie pojazdu i jego kopią.

Uwaga: zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub przesyła za pośrednictwem poczty (wystarczy w tym przypadku załączyć tylko kopię dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu).


Wyrejestrowanie pojazdu (wniosek)

 • Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
  1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
  2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
  3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
  4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
  5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (warunkiem wyrejestrowania pojazdu w tym przypadku jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej)
  6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
  1) odzyskanego po kradzieży;
  2) zabytkowego;
  3) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
  4) ciągnika i przyczepy rolniczej;
  5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.

Uwaga

W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.DOKUMENTY DO POBRANIA
WYKAZ OPŁAT

Opłat dokonuje się w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub
wpłacając odpowiednią sumę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi:
PEKAO S.A - III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844


POZOSTAŁE OPŁATY: (brak możliwości wniesienia ich w kasie Starostwa, należy zapłacić na poczcie, w banku lub dokonać przelewu internetowego i przedstawić dowód wpłaty przy załatwianiu sprawy)


Opłata środowiskowa - Wpłaty w wysokości 500 zł należy dokonać na rachunek: NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Wpłata powinna zawierać nazwisko właściciela pojazdu i adres (osoby/firmy sprowadzającej pojazd z zagranicy) oraz nr identyfikacyjny pojazdu.Opłata skarbowa - Nr konta UMŁ Śródmieście
GETIN BANK S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Uprawnienia

 • Prawo jazdy (po zdanym egzaminie): 100,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Wymiana prawa jazdy: 100,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Międzynarodowe prawo jazdy: 35,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Pozwolenie do prowadzenia tramwajów: 30,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • -----------------------
 • Opłata ewidencyjna: 0,50 zł
 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji w innych sprawach: 10 zł

Rejestracja stała

 • Samochodu – nowy lub zarejestrowany w Polsce: 180,50 zł (w tym 2 zł opłaty ewidencyjnej: DR, PC, ZL, NK)
 • Samochodu z zagranicy: 256 zł (w tym 2,50 zł opłaty ewidencyjnej: DR, PC, ZL, NK, KP)
 • Przyczepy, naczepy: 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej: DR, PC, NK)
 • Ciągnika, motocykla: 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej: DR, PC, NK – 1,50 zł)
 • Motocykl z zagranicy: 197 zł (w tym 2 zł opłaty ewidencyjnej: DR, PC, ZL, KP)
 • Motoroweru: 111,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej: DR, PC, NK)

Rejestracja na tych samych tablicach

 • 81,00 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, DR)

Rejestracja czasowa

 • Samochodu: 62,00 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)
 • Przyczepy, naczepy: 40,75 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)
 • Ciągnika, motocykla: 37,75 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)
 • Motoroweru: 37,75 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)

Rejestracja czasowa w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę

 • Samochodu: 112 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)
 • Przyczepa, motocykle, ciągniki: 64,75 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)
 • Motorowery: 54,75 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, ZL)

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 • 73,50 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej: PC, DR)
 • 54,50 zł bez pozwolenia czasowego (w tym 0,50 zł opłaty ewidencyjnej: DR)

Wtórnik tablic rejestracyjnych

 • Samochodowe 1 szt., motocyklowe: 53 zł (w tym 0,50 opłaty ewidencyjnej: ZL)
 • Samochodowe 2 szt.: 93 zł (w tym 0,50 opłaty ewidencyjnej: ZL)
 • Motorowerowe: 43 zł (w tym 0,50 opłaty ewidencyjnej: ZL)

 • Na opłatę składają się:

  • Dowód rejestracyjny: 54 zł
  • Komplet znaków legalizacyjnych: 12,50 zł
  • Nalepka kontrolna na szybę: 18,50 zł
  • Tablice samochodowe: 80 zł
  • Tablice samochodowe indywidualne: 1000 zł
  • Tablice motocyklowe indywidualne: 500 zł
  • Tablice motocyklowe: 40 zł
  • Tablice motorowerowe: 30 zł
  • Tablice samochodowe zabytkowe: 100 zł
  • Tablice motocyklowe zabytkowe: 50 zł
  • Karta pojazdu: 75 zł (pojazd sprowadzony z zagranicy i wtórnik)
  • Wydanie jednej tablicy rejestracyjnej: 50 % ceny kompletu
  • Pozwolenie czasowe na wniosek: 18,50 zł; z urzędu: 13,50 zł
  • Tablice samochodowe tymczasowe: 30 zł
  • Tablice motocyklowe tymczasowe: 12 zł
  • Tablice motorowerowe tymczasowe: 12 zł
  • Nalepka tymczasowa: 12,50 zł
  • Wydanie jednej tablicy i nalepki tymczasowej: 50% ceny kompletu
  • Wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę: 100 % ceny kompletu tablic stałych
  • Opłata ewidencyjna: po 0,50 zł za wydanie:
   • dowodu rejestracyjnego DR
   • pozwolenia czasowego PC
   • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych ZL
   • nalepki kontrolnej NK
   • karty pojazdu KP

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł, za każdy kolejny miesiąc opłata powiększa się o:

 • 4 zł – od 3 do 12 miesiąca
 • 2 zł – od 13 do 24 miesiąca
 • 0,25 – od 25 do 48 miesiąca

Opłaty skarbowe:

 • za wydanie decyzji w innych sprawach (np. nabicie numeru identyfikacyjnego, wyrobienie tabliczki znamionowej zastępczej) – 10 zł
 • za wydanie zaświadczenia – 17 zł
 • za pełnomocnictwo złożone w sprawie – 17 zł (z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo)
 • za ksero dowodu rejestracyjnego (poświadczone za zgodność) zatrzymanego przez policję – 5 zł

Powrót na górę strony