Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Jednostki Organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starostwo Powiatowe
w Łodzi

90-113 Łódź
ul. Sienkiewicza 3
Starosta Łódzki Wschodni
Andrzej Opala
tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

BIP
WWW
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź
ul. Tuwima 28
Dyrektor
Andrzej Bartos
tel. 42 632 53 93
tel. 42 632 98 28

BIP
WWW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
92-318 Łódź
Al. Piłsudskiego 133 d
Biurowiec "Wima", p. 204, 206; więcej...

W ramach PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Powiecie Łódzkim Wschodnim
92-318 Łódź
Al. Piłsudskiego 133 d
więcej...

Kierownik Centrum
Urszula Łużniak


Przewodnicząca Zespołu
Ilona Bors

 

 

tel. 42 676 34 99
fax 42 676 34 87

BIP
WWW


tel/fax 42 674 48 34
tel. 42 254 99 26

BIP
WWW

 

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
95-022 Wiśniowa Góra
ul. Tuszyńska 56
Dyrektor
Ewa Wawrzonek
tel. 42 213 23 41
fax 42 213 23 09

BIP
WWW
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
Lisowice 13, 95- 040 Koluszki
Dyrektor
Ryszard Hejchman
tel. 44 714 18 76

BIP
WWW
Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód
93-121 Łódź
ul. Częstochowska 40/52
Dyrektor
Krzysztof Błaszczyk
tel. 42 253 15 00
tel. 42 676 29 44
fax 42 676 29 45

BIP
WWW

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe; więcej...