Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Łodzi

StanowiskoWybrane zadania Pokój

Starosta Łódzki Wschodni

Andrzej Opala

tel. (42) 633 71 91
fax (42) 632 93 11 starosta@lodzkiwschodni.pl

Starosta kieruje i koordynuje działaniami w zakresie ważniejszych problemów społeczno- gospodarczych i kulturalnych Powiatu, nadzoruje działania Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz Naczelników Wydziałów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
706

Wicestarosta Łódzki Wschodni

Ewa Gładysz

tel. (42) 633 71 91
fax (42) 632 931 11
wicestarosta@lodzkiwschodni.pl

Koordynacja działań i nadzór nad wykonywaniem zadań leżących w kompetencji podległych Wydziałów

708

Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Iwona Walter-Wisiałkowska

tel. (42) 205 03 08
fax (42) 632 93 11
sekretarz@lodzkiwschodni.pl

Sekretarz Powiatu w zakresie ustalonym przez Starostę zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa Powiatowego i warunki jego działania, a także właściwą organizację pracy biurowej w Starostwie Powiatowym.
911

Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Barbara Ignatowska

tel. (42) 632 96 52
fax (42) 632 93 11
skarbnik@lodzkiwschodni.pl

Skarbnik Powiatu - Główny Księgowy budżetu Powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Powiatu na podstawie uchwalonego przez Radę budżetu.711