Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informacje Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Szanowni Państwo!

Przepisy dosyć dobrze zabezpieczają nas przed skutkami nieudanych zakupów. Jednak, aby we właściwy sposób z nich skorzystać, trzeba poznać swoje prawa i obowiązki.
Mam nadzieję, że dzięki niżej zawartym informacjom, będziecie Państwo bardziej świadomi swoich praw i będziecie potrafili skutecznie je egzekwować.

W przypadku pytań dotyczących spraw konsumenckich proszę o kontakt telefoniczny:
42 632 75 06 lub:
konsument@lodzkiwschodni.pl.
Zapraszam również do Starostwa Powiatowego w Łodzi, pokój 903, IX piętro.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów obsługuje tylko mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Właściwość miejscowa spraw załatwianych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łódzkim Wschodnim dotyczy spraw zgłaszanych przez mieszkańców z terenu powiatu, a więc z terenu gmin:

 • Andrespol,
 • Brójce,
 • Koluszki,
 • Nowosolna,
 • Rzgów i Tuszyn.


Mieszkańców miasta Łodzi proszę o zwracanie się do:

  Miejski Klub Federacji Konsumenta
  ul. Piotrkowska 82
  90-102 Łódź
  tel. 42 633 08 78
  www.federacja-konsumentow.org.pl

  Miejski Rzecznik Konsumentów
  ul. Piotrkowska 113
  90-430 Łódź
  tel. 42 638 46 56

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - Delegatura w Łodzi
  ul. Piotrkowska 120
  90-006 Łódź
  tel. 42 636 36 89
  tel. 42 637 51 51
  www.uokik.gov.pl


Od 1 stycznia 2003r. obowiązuje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Zlikwidowana została rękojmia za wady kupionego w sklepie towaru. Zastąpił ją nowy przepis o zgodności towaru z umową.

Reklamować można, gdy dana rzecz:
- jest niezgodna z tym co jest zapisane w umowie sprzedaży
- jest nieprzydatna do celu do jakiego zwykle jest używana
- jest niezgodna z informacjami zawartymi w reklamie
- jest niezgodna z załączonym opisem lub instrukcją
- jest niezgodna z prezentowanym wzorem lub próbką
- została prze sprzedawcę źle zamontowana
- klient zamontował sam, zgodnie z instrukcją, a urządzenie źle działa.

Można wówczas żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy.

Sprzedawca ma 14 dni do ustosunkowania się do żądań kupującego. Po upływie tego terminu żądanie uważa się za uzasadnione.

Sprzedawca ma obowiązek załatwienia reklamacji, w której zgłoszono naprawę lub wymianę w „odpowiednim czasie”.

Gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Zgłoszenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia wady.

Zobowiązania z tytułu zgodności towaru z umową wygasają po upływie dwóch lat od daty zakupu towaru.

Powrót na górę strony