Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe
w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 800 - 1600

godziny obsługi interesantów:

Wydziały i stanowiska Adres e-mail
Główne konto pocztowe Starostwa powiat@lodzkiwschodni.pl
Starosta Łódzki Wschodni
tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11
sekretariat@lodzkiwschodni.pl
Wicestarosta
tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11
sekretariat@lodzkiwschodni.pl
Sekretarz
tel. 42 205 03 08
fax 42 632 93 11
sekretarz@lodzkiwschodni.pl
Skarbnik
tel. 42 205 03 37
fax 42 632 93 11
skarbnik@lodzkiwschodni.pl
Wydział Finansowo-Księgowy
tel. 42 632 05 20
tel. 42 636 40 74
finansowy@lodzkiwschodni.pl
Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu
tel. 42 632 04 40
fax 42 639 84 80
tel. 42 630 70 29 (Promocja Powiatu)
tel. 42 205 03 09 (Promocja Powiatu)
ps@lodzkiwschodni.pl
promocja@lodzkiwschodni.pl
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 42 632 21 14
geodezja@lodzkiwschodni.pl
Referat Budownictwa
tel. 42 631 07 15
budownictwo@lodzkiwschodni.pl
Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

tel. 42 632 77 91
rgrios@lodzkiwschodni.pl
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
tel. 42 632 97 20
tel. 42 632 92 02
tel. 42 630 70 33
fax 42 205 03 01
komunikacja@lodzkiwschodni.pl
Wydział Organizacyjny
tel. 42 205 03 05
organizacyjny@lodzkiwschodni.pl
Stanowisko do Spraw Obsługi Rady Powiatu
tel. 42 632 33 43
radapowiatu@lodzkiwschodni.pl
Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
tel./ fax 42 205 03 03
radcy@lodzkiwschodni.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 42 632 75 06
konsument@lodzkiwschodni.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel. 42 205 03 07
zamowienia@lodzkiwschodni.pl

Powrót na górę strony