Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni

Nazwa szkoły/placówki Adres
Kontakt
Imię i nazwisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcące
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Kościuszki 16
tel./fax: 44 714 14 89

BIP
WWW
Paweł Lewiak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Koluszkach
  • Technikum Nr 1
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
95-040 Koluszki, ul. Wigury 2
tel./fax: 44 714 17 02


BIP
WWWKrzysztof Serwa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Koluszkach

  • II Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum Nr 2
95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8
tel./fax 44 714 07 34

BIP
WWW
Waldemar Puczyński
Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
w Tuszynie

95-080 Tuszyn
ul. Żeromskiego 31
tel./fax 42 614 31 67

BIP
WWW

Grzegorz Płachta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna
  • Gimnazjum Nr 3 Specjalne
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Internat
95-040 Koluszki
ul. Budowlanych 8
tel./fax 44 714 19 63BIP
WWW
p.o. Dyrektora Magdalena Bąk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach

 

 

Stanowiska Pracy w Tuszynie

95-040 Koluszki,
ul. Korczaka 5
tel./fax 44 714 14 54

BIP
WWW

95-080 Tuszyn,
ul. Żeromskiego 31
tel. 503 924 115

Aleksandra Balcerak


Szkoły i placówki niepubliczne wpisane do
Ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego

Nazwa szkoły/placówki Adres
Kontakt
Imię i nazwisko dyrektora
"Progres" – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 95–040 Koluszki,
ul. 11-go Listopada 41
tel. 44 714 67 90
Paweł Nowak
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SMILE w Andrespolu 95–020 Andrespol,
ul. Rokicińska 146
tel. 878 669 983
Marta Sobolak

Powrót na górę strony