Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

"RAZEM BEZPIECZNIEJ"

pobierz

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ"

pobierz

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ" na lata 2007-2015 dla Województwa Łódzkiego

pobierz

Program "DAPHNE III" - Program szczegółowy UE na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka na lata 2007-2013

pobierz

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży

pobierz

Poradnik - Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

pobierz

Poradnik - Jak bezpiecznie przekraczać granicę Polski?

pobierz

Poradnik - Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz miejskich map bezpieczeństwa

pobierz

Poradnik - Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?

pobierz

Poradnik - Jak uniknąć zagrożeń?

pobierz

Poradnik - Jeśli musisz zeznawać - rola świadka w postępowaniu karnym

Powrót na górę strony