Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiatowe Służby Inspekcje i Straże

Komenda Powiatowa Policji
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Koluszkach

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 62

Komendant Powiatowy
insp. Krzysztof Dąbrowski
tel/fax 44 714 16 49
e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
www.lodz-wschod.policja.gov.pl.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

95-040 Koluszki
ul. Słowackiego 28
p.o. Komendanta Powiatowego
mł. bryg. mgr inż.
Marcin Rzesiewski
44 725 69 00
44 714 06 21
fax 44 714 08 90
e-mail: kppsp08@straz.lodz.pl
kppsp@lodzkiwschodni.pl
koluszki.strazpozarna.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-117 Łódź
ul. Narutowicza 7/9
budynek "Kaskada", IIIp. pokój 314
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Małgorzata Pacho-Kuląg
tel/fax 42 630-15-01
tel 42 632-78-81
e-mail: pinb@lodzkiwschodni.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
93-189 Łódź
Przybyszewskiego 10
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk
sekr. tel 42 253 99 02,
centr. tel 42 253 99 00
psse@psselodz.pl
www.psselodz.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łodzi

91-087 Łódź
ul. Wapienna 15
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi
Jacek Tyrankiewicz
42 616 15 72
42 650 08 33
e-mail: iw@lodzkiwschodni.pl www.wetgiw.gov.pl

Powrót na górę strony