Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Łodzi


Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Ewa Redmann - pok. 912, tel. 42 636 47 20
Stanowisko ds. zamówień publicznych - 42 205 03 07
Specjalista ds. kadrowych - pok. 812, tel. 42 632 92 18
Kancelaria - pok. 810, tel. 42 630 70 31

Więcej ...Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Naczelnik : Miroslaw Nowicki

Pokoje - 803, 805, 806, 807
tel. 42 632 97 20
tel. 42 632 92 02
tel. 42 630 70 33
fax 42 205 03 01

Więcej ...Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Bogusław Biliński - pok. 1504

Postępowanie administracyjne z zakresu ewidencji gruntów - pok. 1503
Mienie Powiatowe - pok. 1505
tel. 42 632 21 14

Referat Budownicta
Kierownik: Ewa Krzemieniewska
Pok. 1004
tel. 42 631 07 15

Więcej ...Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik: Zbigniew Burzyński

Naczelnik - pok. 904
Pokoje 902, 903, 905, 1006, 1007
tel. 42 632 77 91

Więcej ...Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu
Naczelnik : Małgorzata Szelest

Naczelnik - pok. 1010
pok. 1008, 1009
tel. 42 632 04 40
fax 42 639 84 80
tel. 42 630 70 29 (Promocja Powiatu)
tel. 42 205 03 09 (Promocja Powiatu)

Więcej ...
Wydział Finansowo-Księgowy
Naczelnik: Monika Sawicka - pok. 711, tel. 42 632 96 52

Pokoje - 703, 704, 705
tel. 42 632 05 20
tel. 42 636 40 74

Więcej ...Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Dorota Piekarek
Justyna Skibińska

Pok. 909
tel. 42 632 33 43
fax 42 632 33 43Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Roman Rutkowski

Pok. 1011
tel. 42 634 84 52Samodzielne stanowiska pracyStanowisko ds. Obsługi Prawnej
Mirosława Sztandera,
Jerzy Gensler
Anna Ziętkiewicz-Liber

Pok. 811
tel. 42 205 03 03

Więcej ...Stanowisko ds. BHP
Arkadiusz Szkupiński

Pok. 809
tel. 42 630 70 31

Więcej ...Stanowisko ds. Kontroli
Aneta Kołacz

Pok. 1002
tel. 42 205 03 29

Więcej ...Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Elżbieta Gal-Krogulska

Pok. 903
tel. 42 632 75 06

Więcej ...
Powrót na górę strony