Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Stanowisko ds. BHP

Arkadiusz Szkupiński

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
VIII piętro, pok. 809
tel. 42 630 70 31
fax 42 632 93 11

Do zadań Stanowiska ds. BHP należą sprawy dotyczące zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

  1. zabezpieczenie i kontrola przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
  2. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw bhp i ppoż.;
  3. prowadzenie szkolenia dla nowo przyjmowanych pracowników Starostwa;
  4. organizowanie wymaganych stosownymi przepisami szkoleń dla pracowników Starostwa w zakresie bhp i ppoż.;
  5. sporządzanie protokołów powypadkowych.


Powrót na górę strony