Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Naczelnik: Miroslaw Nowicki

pok. 803, 805, 806, 807 (VIII piętro)
tel. 42 632 97 20
tel. 42 632 92 02
tel. 42 630 70 33
fax 42 205 03 01
e-mail: komunikacja@lodzkiwschodni.pl

Do zadań Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich należy:

 1. zadania przewozowe organów powiatowych w stosunku do podmiotów wykonujących usługi przewozowe, w tym:
  • uzgodnienia planowanego przebiegu linii komunikacyjnych na terenie powiatu.
 2. zadania związane z warunkami wykonywania transportu drogowego osób lub rzeczy, w tym:
  • udzielanie licencji na zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy,
  • udzielanie zezwoleń na przewozy regularne lub specjalne na obszarze powiatu,
  • wydawanie zaświadczeń na niezarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne;
 3. zadania z zakresu prawa o ruchu drogowym, w tym:
  • wydawanie decyzji o czasowej i stałej rejestracji pojazdów lub decyzji o odmowie rejestracji, w szczególności wydawanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic tymczasowych lub zwyczajnych, karty pojazdu a także zakładanie akt pojazdu i kartoteki,
  • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wydawanie decyzji o wpisie lub wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad ich pracą,
  • wydawanie, cofanie, rozszerzanie uprawnień diagnosty do dokonywania badań technicznych pojazdów,
  • wydawanie, cofanie, wymianę, zatrzymywanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami i tramwajami, kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kierowanie na badania lekarskie w uzasadnionych przypadkach,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • przeprowadzanie egzaminów z topografii dla zamierzających kierować taksówką osobową na obszarze powiatu,
  • wydawanie decyzji o wpisie lub wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad ich pracą,
  • dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydawanie im legitymacji uprawniającej do prowadzenia szkolenia,
  • powoływanie komisji weryfikacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kat. T i pozwolenia do kierowania tramwajem
 4. prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych;
 5. zadania z zakresu spraw wojskowych, ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
  • przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  • przygotowanie dokumentacji stałego dyżuru,
  • przygotowanie planu natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
  • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności,
  • współpraca w tych sprawach ze służbami , strażami i inspekcjami tzw. administracją zespoloną powiatu,
 6. wykonywanie zadań dotyczących pobierania opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych w trybie ustawy o drogach publicznych

Powrót na górę strony