Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Stanowisko ds. Kontroli
Aneta Kołacz

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
X piętro, pok. 1002
tel. 42 205 03 29
fax 42 632 93 11

Do zadań stanowiska ds. kontroli należą zadania w zakresie kontroli finansowej i administracyjno - prawnej, w tym:

  1. Przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
  2. Badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
  3. Prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w punkcie 2.
  4. Ocena systemu kontroli, w tym m.in.:
    • ocena środowiska kontroli finansowej;
    • ocena mechanizmu kontroli finansowej".


Powrót na górę strony