Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Organizacyjny

Naczelnik: Ewa Redmann
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
IX piętro, pok. 912
tel. 42 636 47 20
fax 42 632 93 11
e-mail: organizacyjny@lodzkiwschodni.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. sprawy organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łodzi;
 2. planowanie i obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu;
 3. kompletowanie materiałów, projektów uchwał Zarządu i przekazywanie ich na posiedzenie Zarządu oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń;
 4. przekazywanie aktów prawnych Wydziałom, odpowiedzialnym za ich wykonanie;
 5. prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawnych;
 6. sprawy kadrowe, socjalne i szkolenie pracowników;
 7. sprawy administracyjno-gospodarcze, w tym:
  • gospodarka lokalami biurowymi,
  • zaopatrzenie w sprzęt komputerowy, materiały, sprzęt biurowy,
  • zamawianie pieczęci urzędowych i pieczątek,
  • prowadzenie sekretariatu, kancelarii, archiwum i powielarni,
  • planowanie i organizowanie pracy pracowników obsługi,
  • gospodarka taborem samochodowym Starostwa,
  • właściwe zabezpieczenie pomieszczeń Starostwa,
  • prowadzenie spraw związanych z naprawami i konserwacją sprzętu technicznego;
 8. prowadzenie prenumeraty i rozdział Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Wojewódzkiego oraz prasy;
 9. współdziałanie Starostwa Powiatowego w Łodzi z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami tworzącymi wspólnie administrację zespoloną;
 10. zapewnienie odpowiedniej informacji i prawidłowej obsługi interesantów;
 11. przyjmowanie skarg, wniosków i listów obywateli;
 12. zadania związane z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie objętym właściwością merytoryczną Wydziału Organizacyjnego,
  • współdziałanie w zakresie zamówień publicznych z merytorycznymi Wydziałami Starostwa - koordynowanie prac w celu udzielenia zamówienia;
 13. zadania związane z archiwizacją materiałów archiwalnych.
 14. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
 15. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych Starostwa,
 16. nadzór nad prawidłową eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 17. wdrażanie postępu informatycznego w Starostwie,
 18. informatyzacja Starostwa,
 19. sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi,
 20. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Starostwa,
 21. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Powrót na górę strony