Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Mirosława Sztandera,
Jerzy Gensler

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
VIII piętro, pok. 809
tel./fax 42 205 03 03

Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Prawnej należy zapewnienie obsługi prawnej Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz prowadzenie biblioteki prawnej, w tym:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych wydanych przez upoważniony organ Powiatu,
  2. opiniowanie projektów umów i porozumień,
  3. prowadzenie rejestru spraw sądowych,
  4. informowanie Zarządu, Starosty i Naczelników Wydziałów o uchybieniach w działalności Starostwa w zakresie przestrzegania praw i skutków prawnych tych uchybień,
  5. gromadzenie zbioru przepisów prawnych.


Powrót na górę strony