Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
VIII piętro, pok. 811
tel. 42 632 75 06
fax 42 632 93 11
e-mail: konsument@lodzkiwschodni.pl

Rzecznik przyjmuje w następujących dniach i godzinach:

 • wtorek – 10.00-15.00,
 • środa – 8.00-16.00,
 • czwartek – 8.00-15.00.
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
 1. zapewnienie konsumentowi bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
 2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 3. współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 4. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 5. podejmowanie działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym;
 6. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Właściwość miejscowa spraw załatwianych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łódzkim Wschodnim dotyczy spraw zgłaszanych przez mieszkańców z terenu powiatu, a więc z terenu gmin:

 • Andrespol,
 • Brójce,
 • Koluszki,
 • Nowosolna,
 • Rzgów,
 • Tuszyn.

Powrót na górę strony