Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

V Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych

W dniu 13 kwietnia br. odbyła się V Wystawa Stołów Wielkanocnych, którą po raz kolejny zorganizowano w ramach obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W tym roku wystawa gościła w Gminno Parkowym Centrum Kultury I Ekologii w Plichtowie w gminie Nowosolna. Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz, Wójt Gminy Nowosolna Tomasz Bystroński oraz Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Barbara Günter. Stoły wielkanocne zastawione tradycyjnymi potrawami przygotowały mieszkanki Powiatu Łódzkiego Wschodniego reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu, a wśród nich: KGW Andrespol i KGW Bedoń Wieś z gminy Andrespol, KGW Pałczew i KGW Wardzyn z gminy Brójce, KGW Będzelin i KGW Przanowice z gminy Koluszki, KGW Borchówka i KGW Moskwa z gminy Nowosolna, KGW Grodzisko i KGW Stara Gadka z gminy Rzgów oraz KGW Kruszów i KGW Szczukwin z gminy Tuszyn. Przed degustacją, zgodnie z tradycją, świąteczne potrawy poświęcił ks. Andrzej Warszewik Proboszcz Parafii pw. NMP w Starych Skoszewach.

W trakcie gali otwierającej tegoroczną Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych wystąpili licznie artyści z naszego powiatu, a także wręczono doroczne Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za Wysokie Osiągnięcia Sportowe oraz wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat, którzy poprzez udział w olimpiadach, konkursach i turniejach organizowanych na szczeblu ponadregionalnym i ogólnopolskim przyczynili się do promocji naszego powiatu. Nagrody wręczyli Starosta – Piotr Busiakiewicz oraz Wicestarosta – Marek Jarzębski.

 

 

Reportaż z V Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych

Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_01 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_03 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_04 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_05 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_06
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_07 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_08 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_09 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_10 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_11
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_12 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_13 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_14 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_15 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_16
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_17 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_18 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_19 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_20 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_21
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_22 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_23 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_24 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_25 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_26
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_27 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_28 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_29 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_30 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_31
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_32 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_33 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_34 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_35 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_36
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_37 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_38 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_39 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_40 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_41
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_42 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_44 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_45 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_46 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_47
Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_48 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_49 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_50 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_51 Święto_Powiatu_2011-04-13_Stoły_52

Powrót na górę strony