Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydziały i Stanowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi

Wydziały i stanowiska Wybrane zadania i kontakt Pokój

Wydział
Finansowo-Księgowy

Naczelnik
Monika Sawicka

Między innymi prowadzi kasę czynną w godzinach pracy Starostwa w p. 704 (VII p)

42 632 96 52
finansowy@lodzkiwschodni.pl

711
Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu


Naczelnik
Małgorzata Szelest

Między innymi sprawy oświaty i edukacji; więcej...

42 632 04 40
tel./fax 42 639 84 80
ps@lodzkiwschodni.pl
42 630 70 29
42 205 03 09
promocja@lodzkiwschodni.pl

1008

1009

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik
Bogusław Biliński

Między innymi sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami; więcej...

42 632 21 14
geodezja@lodzkiwschodni.pl

1505
Referat budownictwa

Kierownik referatu
Ewa Krzemieniewska

42 631 07 15
budownictwo@lodzkiwschodni.pl

1004

Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

Naczelnik
Zbigniew Burzyński

Między innymi zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg publicznych, prawa wodnego

Ochrona środowiska
42 632 77 91
42 213 48 01

Drogi publiczne, Prawo o ruchu drogowym
42 213 48 01
Prawo wodne
42 205 03 04

42 205 03 06 rgrios@lodzkiwschodni.pl

904
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Naczelnik
Mirosław Nowicki

Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym, m.in. wydawanie uprawnień; więcej...

Prawo jazdy - 42 632 97 20
Rejestracja pojazdów - 42 632 92 02
Transport - 42 630 70 33

komunikacja@lodzkiwschodni.pl
tel. 42 633 76 09

804

Wydział Organizacyjny

 


Naczelnik
Ewa Redmann

Zajmuje się obsługą organizacyjną Starostwa

Zamówienia publiczne, przetargi.
p. Marek Kłos 42 205 03 07 zamowienia@lodzkiwschodni.pl

42 636 47 20
organizacyjny@lodzkiwschodni.pl

912

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Roman Rutkowski
42 634 84 52
rutkowski@lodzkiwschodni.pl
1011

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji

Marek Kłos
42 205 03 07
abi@lodzkiwschodni.pl
912

Administrator Systemów
Informatycznych

42 205 03 10
admin@lodzkiwschodni.pl
info@lodzkiwschodni.pl
709

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Dorota Piekarek
Justyna Skibińska

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu;

42 632 33 43
radapowiatu@lodzkiwschodni.pl

909

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Mirosława Sztandera
Jerzy Gensler

Obsługa prawna Starostwa

42 205 03 03
radcy@lodzkiwschodni.pl

810

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Elżbieta Gal-Krogulska

Porady i informacja w zakresie
ochrony praw konsumenta; więcej...

42 632 75 06
konsument@lodzkiwschodni.pl

903

Stanowisko ds. Kontroli

Aneta Kołacz

42 205 03 29
kontrola@lodzkiwschodni.pl
1002

Powrót na górę strony