Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Al. Piłsudskiego 133 d, p. 223
92-318 Łódź
tel. 42 674 48 34, 42 254 99 26

Przewodnicząca: Ilona BorsWnioski i druki w następujących sprawach:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia)
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)
  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotyczy osób do 16 roku życia)
  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)
  • Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepełnosprawności
  • Kwestionariusz służący do sporządzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- społecznej dziecka
  • Oświadczenie
  • Wniosek o wydanie karty parkingowej
są do pobrania na stronie: pcpr.samorzady.plUwaga!

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Pełna informacja o nowych zasadach na stronie: pcpr.samorzady.pl.Powrót na górę strony