Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

AKTUALNOŚCI

Aktywne znaki drogowe

Dobra współpraca Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Samorządu Województwa Łódzkiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zaowocowała zamontowaniem aktywnych znaków drogowych „stop” na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 714 z drogą powiatową Nr 2922E w Giemzówku/Kalinie. Znaki są zauważalne z dużej odległości i pozwalającej na wykonanie w odpowiednim czasie prawidłowej reakcji u kierowcy. Powiat Łódzki Wschodni zaplanował również zastosowanie pasów wibracyjnych na dojazdach do skrzyżowania na drodze powiatowej od strony Kalina oraz od strony Tadzina. Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Rzgów, której Zarząd Powiatu powierzył wykonywanie czynności zarządzania tą drogą powiatową.


Pokładamy nadzieję, że obecne rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.

18 września 2017 r.


Nowa nakładka bitumiczna w gminie Brójce

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje o realizacji inwestycji: ”Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda”.Modernizacja drogi obejmuje:

 1. Wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni o długości 2 900,0 m na wyrównanej uprzednio istniejącej nawierzchni asfaltowej,
 2. Wykonanie dwustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 3. Oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów na łącznej długości 1 500 m.

Wykonawcą robót jest firma PBDiM „ERBEDIM” Sp. z o.o..


Całkowity koszt inwestycji wynosi 748 192,71 zł.


Inwestycja została współfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, budżetu gminy Brójce oraz dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 117 610,00 zł.


18 września 2017 r.


Informacja dla rolników, którzy ponieśli straty
w wyniku nawałnic i wichur w 2017 r.

W związku z poniesionymi przez rolników stratami, które wynikają z wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r., Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje o udzieleniu pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub części. Indywidualny wniosek w tej sprawie składać można w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

List Prezesa KRUS do pobrania tutaj.

13 września 2017 r.


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w szkołach.

Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

8 września 2017 r.


Powiatowo – Gminne Święto Plonów

W sołectwie Guzew – Babichy (gmina Rzgów), w niedzielę 3 września, odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.

Po mszy uroczysty orszak dożynkowy wyruszył do Guzewa. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala z Przewodniczącym Rady Powiatu Sławomirem Sokołowskim oraz Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński z Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Michalakiem. Starosta oraz Burmistrz otrzymali od Starostów Dożynek okazałe chleby dożynkowe. Na uroczystości obecni byli również członkowie Zarządu Powiatu z Wicestarostą Ewą Gładysz, Radni Rady Powiatu, a także Radni Rady Miejskiej w Rzgowie. Wojewódzkie władze samorządowe reprezentował Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak oraz Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Po części oficjalnej panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie wręczyli tradycyjne wieńce dożynkowe, wystąpiły zespoły artystyczne: Zespół Śpiewaczy „Gałkowianie” oraz Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie.

Mimo deszczowej aury uroczystość Święta Plonów przyciągnęła licznych mieszkańców Powiatu i gości. Wszyscy z uśmiechem i pozytywną energią bawili się i świętowali, wspólnie biesiadując przy suto zastawionych stołach.

To były wspaniałe dożynki!

 

Galeria zdjęć:

Msza Święta

Dalsza część uroczystości Dożynkowych

 

Wideorelacja ze Święta Plonów (od 8 minuty i 50 sekundy): www.lodz.tvp.pl

4 września 2017 r.


Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego
podczas Mixera Regionalnego Łódzkie 2017

Powiat Łódzki Wschodni promował się na Mixerze Regionalnym Łódzkie 2017 w sobotę 2 września w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Stefanów-Wandalin-Giemzów na czele z przewodniczącą Panią Anną Karp, z ogromnym zaangażowaniem prezentowały dziedzictwo kulturowe, kulinaria oraz rekreację naszego Powiatu.

Na stoisku można było degustować pyszne tradycyjne dania podłódzkiego regionu: zalewajkę, roladę ziemniaczaną, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a oprócz tego całą paletę tradycyjnych ciast.

- Nasz Powiat wpisuje się w „Łódzkie na weekend” - mówiła Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz podczas wywiadu udzielonego stacji TVP 3 Łódź, podkreślając walory przyrodnicze, ciekawą architekturę oraz bogatą działalność Kół Gospodyń Wiejskich w kultywowaniu tradycji. O bogactwie smaków, szczególnie rolady ziemniaczanej, opowiedziała przewodnicząca KGW Anna Karp.

Nasze stoisko odwiedziła m. in. Zofia Sójka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Fotorelacja z wydarzenia do obejrzenia tutaj

 

Wideorelacja (od 10 minuty i 32 sekundy) pod adresem: www.lodz.tvp.pl

4 września 2017 r.


Powiat Łódzki Wschodni na Dożynkach Wojewódzkich
w Sędziejowicach

28 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Sędziejowicach.

Organizatorem i gospodarzem Dożynek była Gmina Sędziejowice z powiatu łaskiego. Patronat nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. W uroczystościach uczestniczyła reprezentacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Koło Gospodyń Wiejskich z Kurowic.

Korowód dożynkowy wyruszył z parku w centrum Sędziejowic do kościoła parafialnego w Sędziejowicach gdzie o godz. 12.00 odprawiona została Msza św. dziękczynna. Następnie na placu dożynkowym odbył się ceremoniał wieńcowy, w trakcie którego zaprezentowano reprezentację wieńców z całego województwa.

Podczas imprezy nie zabrakło wielu wydarzeń towarzyszących. Stoiska swoje zaprezentowały gminy i powiaty, twórcy ludowi, instytucje związane z rolnictwem. Zorganizowano wystawy sprzętu rolniczego oraz wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Gwiazdami wieczoru byli wokaliści Mateusz Mijal oraz Liber wraz z zespołem.

Stół dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich z Kurowic cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Dożynek. Dania przygotowane i zaprezentowane przez przedstawicielki naszego Powiatu zdobyły wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Jerzego Kotarskiego Wójta Gminy Sędziejowice.

 

29 sierpnia 2017 r.


Starosta Łódzki Wschodni patronem honorowym
Jubileuszu 550-lecia rocznicy nadania praw miejskich dla Rzgowa

W dniu 25 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się obchody Jubileuszu 550 – lecia nadania praw miejskich dla Rzgowa. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie. Po mszy wszyscy uczestnicy jubileuszu zgromadzili się w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie, gdzie odsłonięto symboliczny tron króla Kazimierza Jagiellończyka, któremu Rzgów zawdzięcza nadanie praw miejskich. Odsłonięcia dokonali: Honorowy Obywatel Rzgowa - Stanisław Drożdżecki, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie - Jan Michalak. Dla uczczenia rocznicy na Starym Rynku w Rzgowie ks. Biskup Adam Lepa, Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska oraz Andrzej Polakowski – społeczny opiekun Starego Rynku, posadzili dąb będący symbolem siły, szlachetności i mądrości.

W uroczystości udział wzięli także Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski oraz Radni Powiatu: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, Edyta Waprzko oraz Jarosław Sobieszek.

Obchody jubileuszu kontynuowano w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przedstawiciele miast działających pod szyldem „Cittaslow” oficjalnie poinformowali, że Rzgów pozytywnie przeszedł proces certyfikacji i dołączył, jako pierwsze miasto w województwie łódzkim, do grona miejscowości w sieci „miast dobrej jakości życia”.

Drugi dzień obchodów miał miejsce na Stadionie Miejskim im. Henryka Śmiechowicza, gdzie odbył się festyn. Uroczystości zakończyły się w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. „Piknikiem Rodzinnym” zorganizowanym na terenie parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie.

Patronatem honorowym wydarzenia był Starosta Łódzki Wschodni oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

28 sierpnia 2017 r.


Powiat wspiera ekologiczne budownictwo
obiektów użyteczności publicznej

Powiat Łódzki Wschodni współpracuje z Gminą Andrespol w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”, jako Partner projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania IV.3.2 - Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Budynek przedszkola zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, charakteryzującego się między innymi niskimi kosztami eksploatacyjnymi, energooszczędnością, nowoczesnością i bezawaryjnością rozwiązań.

 

Więcej informacji na temat projektu tutaj

28 sierpnia 2017 r.


XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

24 sierpnia 2017 r.


Budowa chodnika rozpoczęta…

21 sierpnia 2017 roku ruszyła inwestycja związana z budową chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda o długości 980 m. Wartość inwestycji wynosi 354 300,89 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma INSTYLE Dorota Danielczyk. Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Łódzki Wschodni i Gminę Brójce.

 

 

22 sierpnia 2017 r.


„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E
na odcinku Stróża – Wola Rakowa”

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa z Firmą „Larkbud” sp. z o.o. o wykonanie robót w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”. Zakres rzeczowy zadania dotyczy odcinka drogi od ul. Gajowej w Stróży do drogi wojewódzkiej nr 714 w Woli Rakowej o łącznej długości 2 630 m i obejmuje: poszerzenie jezdni do szer. 6,00 m, wykonanie nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości drogi, wykonanie jednostronnego ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka drogi. Całkowita wartość robót wynosi 1,98 mln zł i jest współfinansowana z budżetu Państwa w ramach Programu rozbudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz Powiat Łódzki Wschodni, Gminę Andrespol i Gminę Brójce. Jednocześnie informujemy użytkowników drogi, że z wykonawcą robót drogowych „LARKBUD” Sp.z o.o. został zawarty aneks zmieniający termin zakończenia zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa (ul. Tuszyńska w Stróży i ul. Brzezińska w Woli Rakowej) do dnia 29 września 2017 r.

 

21 sierpnia 2017 r.


Jubileusz 550-lecia
nadania praw miejskich dla Rzgowa

Zapraszamy na Jubileusz 550-lecia nadania praw miejskich dla Rzgowa. Wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni.

550 lecie nadania praw miejskich dla Rzgowa

18 sierpnia 2017 r.


XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

2 sierpnia 2017 r.


X Święto Pieroga

5 sierpnia 2017 roku w Sołectwie Moskwa w gminie Nowosolna odbędzie się impreza integracyjna X Święto Pieroga. Obchody święta rozpoczną się o godzinie 18.00.

W programie zaplanowano między innymi: degustacje potraw wykonanych przez mieszkańców, w tym wszelakich pierogów, zabawy, konkursy czy turniej w siatkówce plażowej oraz wiele innych atrakcji. Jubileuszową edycję wydarzenia objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni.

 

1 sierpnia 2017 r.


Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą

24 lipca 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w Jeziorku w gminie Koluszki odbyły się ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności działania podczas ewentualnego wystąpienia zdarzenia związanego z zakażeniem ptactwa wysoce zjadliwą ptasią grypą HPAI. Ptasia grypa to śmiertelna choroba drobiu, zwalczana z urzędu przez likwidację stad, powodująca duże straty ekonomiczne.

Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale Starosty Łódzkiego Wschodniego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Państwowej Straży Pożarnej i Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Po uprzednim przywitaniu gości przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Ewę Gładysz i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi Jacka Tyrankiewicza rozpoczęto ćwiczenia praktyczne w związku z zorganizowanym wydarzeniem. Ćwiczono i omawiano zadania dla poszczególnych służb oraz wzajemną współpracę. Na ćwiczeniach obecni byli również Pani Urszula Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Pan Mirosław Nowicki, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi. Ćwiczenia zostały zakończone pomyślnie.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

25 lipca 2017 r.


Zaproszenie do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Zaproszenie dla potencjalnych Wnioskodawców do pobrania w formie .doc tutaj

 

Zaproszenie dla potencjalnych Wnioskodawców do pobrania w formie .pdf tutaj

 

Formularz zgłoszeniowy Baza EFS do pobrania w formie .doc tutaj

21 lipca 2017 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi (VIII piętro, pok. 810), 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

21 lipca 2017 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

W dniu 15 lipca 2017 r. na boisku Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, ul. Główna 84 (gmina Andrespol) odbyły się współorganizowane przez Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przy pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

W imprezie udział wzięło 12 zespołów (7 męskich i 5 kobiecych). Za zajęcie I, II i III miejsca członkowie drużyn otrzymali medale i nagrody indywidualne, ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni.

20 lipca 2017 r.


Dotacja na realizację zadań
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji Wojewody Łódzkiego na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Łączna kwota otrzymanej przez Powiat na ten cel dotacji wynosi 12 000,00 zł., z czego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przyznano kwotę 3 517,00 zł., a dla Technikum nr 2 w Koluszkach kwotę 8 483,00 zł.

14 lipca 2017 r.


XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

13 lipca 2017 r.


Spotkania informacyjne w sprawie Funduszy Europejskich

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”, które odbędą się w następujących terminach:

 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 10:00 – 12:35, Sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
 • 10 lipca 2017 roku, w godz. 12:45 – 15:15, Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź - I piętro.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.


7 lipca 2017 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przy wsparciu organizacyjnym Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do udziału w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

 

Mistrzostwa odbędą się w dniu 15 lipca 2017 r. na boisku Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, ul. Główna 84 (gmina Andrespol).

 

Regulamin i deklaracja zgłoszeniowa do pobrania tutaj

5 lipca 2017 r.


Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z powodu remontu w budynku Urzędu Miasta w Tuszynie stanowiska pracy ds. rejestracji pojazdów w Tuszynie Starostwa Powiatowego w Łodzi
nie będą czynne w dniach:
                                        od 11.07.2017 r. (wtorek) godz.12.00
                                        do 17.07.2017 r. (poniedziałek) godz. 12.00.

W sprawach rozpoczętych odbiór dowodu rejestracyjnego będzie możliwy na stanowisku ds. rejestracji pojazdów w Rzgowie (budynek Urzędu Miasta w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22).

Za utrudnienia przepraszamy.

5 lipca 2017 r.


Grand Prix Polski Karate Kyokushin

24 czerwca 2017 r. odbył się Grand Prix Polski Kyokushin IBK w Wiśniowej Górze. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego oraz wójta gminy Andrespol. Odbyło się dwadzieścia walk w różnych kategoriach wiekowych i wagowych. Puchary dla zwycięzców w poszczególnych walkach ufundował Starosta Łódzki Wschodni. Organizatorem zawodów była sekcja GLKS Andrespolia Kyokushin Andrespol.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

5 lipca 2017 r.


IV Koluszkowski Marsz dla Życia i Rodziny

25 czerwca 2017 r. odbył się Festyn Rodzinny w Koluszkach, objęty patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. W ramach festynu parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach wraz z działającymi przy niej wspólnotami zorganizowała IV Koluszkowski Marsz dla Życia i Rodziny. Temat przewodni marszu: „Czas na rodzinę” przewijał się nie tylko w kazaniu, ale także w tematyce prac, które zostały przygotowane przez dzieci i młodzież w ramach konkursu plastycznego oraz przeglądu artystycznego.

Pierwszym punktem tego wydarzenia była uroczysta Eucharystia w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach, po zakończeniu której uczestnicy wyruszyli w kolorowym przemarszu na teren parafii p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, gdzie zostali przywitani przez proboszcza ks. Grzegorza Świtalskiego. Następnie wręczono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego, które zostały częściowo ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Kolejnymi punktami programu były: występ Zespołu „Mocni w Duchu” wraz z dziećmi, oraz występy przedszkoli i szkół w przeglądzie artystycznym zatytułowanym również: „Czas na rodzinę”.

Festyn obfitował także w inne atrakcje. Można było malować na stretchu, wziąć udział w warsztatach plastycznych, malowaniu twarzy i konkursach sportowych. Zainteresowani mogli wsiąść do bojowego wozu strażackiego, policyjnego radiowozu lub odnowionego parowozu. Ogromne zainteresowanie wzbudzała także możliwość przejazdu bryczką konną oraz nowoczesny traktor.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

3 lipca 2017 r.


90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

2 lipca 2017 r. odbyła się uroczystość 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku. Obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta polowa w asyście sztandarów sąsiednich jednostek i Orkiestry Dętej Rzgów. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie oraz poświęcenie nowego wozu bojowego.

W obchodach udział wzięła Wicestarosta Ewa Gładysz, która przekazała na ręce Prezesa Zarządu OSP Grodzisko Tadeusza Olbana kwiaty oraz wyrazy głębokiego szacunku i uznania, dziękując za pełną poświęceń i wyrzeczeń służbę dla ratowania życia, zdrowia i mienia. Na uroczystości obecni byli także Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz oraz Grzegorz Busiakiewicz.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

 

3 lipca 2017 r.


Wakacje 2017 - apel Prezesa KRUS

W związku z rozpoczętym okresem wakacyjnym zamieszczamy apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczący bezpiecznego użytkowania maszyn rolniczych i innych urządzeń oraz właściwego nadzoru nad dziećmi podczas wykonywania prac polowych.

 

Apel Prezesa KRUS do pobrania tutaj

Artykuł "Bezpieczne Wakacje" do pobrania tutaj

27 czerwca 2017 r.


„Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym
dla dzieci i młodzieży"

Informujemy o możliwości skorzystania z „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży".

W ramach Programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Istnieje również możliwość udziału w bezpłatnych badaniach. Dzięki warsztatom dziecko pozna lepiej samego siebie, rozwinie różne umiejętności - nauczy się radzić sobie ze stresem, lękiem, złością, jak i okazywać emocje, jak konstruktywnie komunikować się i współdziałać z innymi. Po zakończeniu zajęć warsztatowych ponownie zostanie przeprowadzone badanie dzieci, które w nich uczestniczyły.

Aby skorzystać z badań wystarczy umówić się na wizytę u jednego z realizatorów Programu. Więcej informacji na stronie www.profilaktyka.lodzkie.pl w zakładce programy wojewódzkie. Program trwa do 30 listopada br. lub do wyczerpania się środków. Udział w Programie jest BEZPŁATNY i nie wymaga skierowania.

 

Więcej informacji o Programie do pobrania tutaj

27 czerwca 2017 r.


MOJE STYPENDIUM

Informujemy o dostępnym ogólnopolskim serwisie internetowym www.mojestypendium.pl, skierowanym między innymi do uczniów, studentów, doktorantów czy naukowców. Strona posiada bazę stypendiów i konkursów oraz jest źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej. Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sieć. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Spoty promujące możliwość rozwoju:
Spot promocyjny 1
Spot promocyjny 2
Spot promocyjny 3

27 czerwca 2017 r.


Powiatowy Turniej 6 Piłkarskich
dla uczniów szkół podstawowych

W dniu 16 czerwca 2017 r. na Boisku Orlik przy Zespole Szkół w Kurowicach (gmina Brójce) odbył się Powiatowy Turniej 6 Piłkarskich dla uczniów szkół podstawowych. W imprezie udział wzięło 7 drużyn – dziewcząt i chłopców z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Organizatorami turnieju byli: Powiat Łódzki Wschodni i Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga” Brójce.

I miejsce zdobyli „Kipstarzy” – drużyna złożona głównie z członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Stefanowie. II miejsce zajęła drużyna „Rozbrykane Trole”, złożona z uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu i Szkoły Podstawowej w Bedoniu. Na III miejscu uplasowała się drużyna GLKS „Miazga". Tytuł Najlepszego Strzelca Turnieju zdobył Julian Pyśniak, a tytuł Najlepszego Bramkarza – Krystian Mirowski.

Za zajęcie I, II i III miejsca członkowie drużyn otrzymali nagrody indywidualne, zwycięskie drużyny otrzymały puchary, a najlepszy strzelec turnieju i najlepszy bramkarz turnieju otrzymali statuetki ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni.

 

Galeria do obejrzenia tutaj

22 czerwca 2017 r.


VI Koluszkowski Zlot Motocyklowy w Koluszkach

W sobotę 10 czerwca 2017 roku w Koluszkach odbył się VI Koluszkowski Zlot Motocyklowy, którego organizatorami byli: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, Gmina Koluszki oraz BIZON Moto Klub Koluszki. Patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni.

Trasa VI Zlotu Motocyklowego wiodła z parkingu Urzędu Miejskiego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach, gdzie o godzinie 14:00 odprawiono mszę świętą w intencji wszystkich uczestników wydarzenia. Następnie parada motocykli przejechała ulicami Koluszek oraz okolicznych miejscowości. Punktem końcowym przejazdu był parking Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Uczestnicy imprezy mieli możliwość podziwiania nowoczesnych oraz zabytkowych motocykli. Zlot zgromadził dużą ilość mieszkańców zarówno z terenu Gminy Koluszki jak i z całej Polski.

 

Galeria do obejrzenia tutaj

21 czerwca 2017 r.


Kolejna akcja strażaków w ramach programów „Kręci mnie bezpieczeństwo" i „Czad i ogień - Obudź Czujność"

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach gościła w swoich murach 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Kampanie społeczne strażaków połączono z ogólnopolskim programem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji BGK „Młody Obywatel rozmawia, czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę?", którego nadrzędnym celem było promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W propagowane akcje włączyło się również Starostwo Powiatowe w Łodzi przekazując na ten cel cenne nagrody i materiały promocyjne.

Funkcjonariusze Komendy w Koluszkach w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", a także prowadzonej kampanii społecznej „Czad i ogień – Obudź Czujność" omawiali i prezentowali dzieciom i ich opiekunom zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom mogącym wystąpić w domu oraz najbliższym otoczeniu, w tym z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nadrzędnym celem tych kampanii społecznych jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych poprzez uświadomienie społeczeństwu konieczności prowadzenia kontroli technicznych instalacji i urządzeń domowych, a także nabycie wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom, w tym z zakresu niebezpieczeństw związanych z niewyczuwalnym dla człowieka i niezwykle groźnym tlenkiem węgla. Strażacy uczyli również młodych słuchaczy ze szkoły podstawowej jak przewidywać i zapobiegać zagrożeniom, a także jak wdrażać zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Na przybyłych do straży gości (uczniów i wychowawców) czekały liczne atrakcje: począwszy od zwiedzania remizy, powiatowego stanowiska kierowania, garażu, sali szkoleniowej, strefy biurowej, siłowni, izby tradycji i placu wewnętrznego, poprzez konkurencje sportowe (tor przeszkód, przeciąganie liny, bieg na nartach), po grill z kiełbaskami. Największym powodzeniem cieszyły rozstawione przez strażaków kurtyny wodne oraz kąpiele w pianie, ponieważ sprzymierzeńcem uczniów tego dnia okazała się również pogoda.

Czterogodzinne spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków oraz materiałów promujących Powiat Łódzki Wschodni najlepszym sportowcom oraz dzieciom wykazującym się największą wiedzą z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

21 czerwca 2017 r.


Grand Prix Karate Kyokushin

W sobotę 24 czerwca 2017 roku w Wiśniowej Górze odbędzie się Grand Prix Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży. Zawody rozpoczną się o godz. 10.00 w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze. Imprezę objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

 

 

21 czerwca 2017 r.


XXXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

19 czerwca 2017 r.


Marsz dla Życia i Rodziny pod patronatem Starosty

W niedzielę 25 czerwca 2017 roku w Koluszkach odbędzie się kolejny Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz rozpocznie się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 13.00. Po marszu planowany jest Piknik Rodzinny na placu Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Marsz objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

 

Plakat do pobrania tutaj

16 czerwca 2017 r.


Bezpłatne spotkanie informacyjne
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.

 

Zgłoszenia drogą mailową na adres: LPIBrzeziny@lodzkie.pl oraz przez stronę www.rpo.lodzkie.pl.

 

Program spotkania do pobrania tutaj

Plakat do pobrania tutaj

16 czerwca 2017 r.


Dni Otwartych Drzwi
w szkołach prowadzonych przez Powiat

Jak co roku szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni zorganizowały Dni Otwartych Drzwi. Szkoły odwiedziło wielu gimnazjalistów zainteresowanych nauką w naszych szkołach. Podczas Dni Otwartych Drzwi przyszli uczniowie mieli możliwość nie tylko zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół, ale także spotkania z nauczycielami i obecnie uczącymi się uczniami. Dni otwarte odbyły się w następujących terminach:

 • 3 kwietnia – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie,
 • 25 i 27 kwietnia – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach,
 • 25 - 27 maja – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach,
 • 30 maja – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

 

Przypominamy o trwającym do dnia 21 czerwca br. naborze do szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

 

Oferta edukacyjna Szkół Ponadgimnazjalnych dostępna tutaj

6 czerwca 2017 r.


Powitanie Lata w Starowej Górze

4 czerwca 2017 roku, w Starowej Górze z okazji Dnia Dziecka odbył się Piknik Rekreacyjno-Sportowy pn. „Powitanie Lata”. Wydarzenie to zostało objęte patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę oraz przez Burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego.

Organizatorzy imprezy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W programie dla najmłodszych uczestników pikniku znalazły się m.in. konkurs w szukaniu kwiatu paproci, konkursy sportowe, blok przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie oraz występy estradowe. Dorośli mogli zmierzyć się w zawodach przeciągania liny. W ramach pikniku zorganizowany został Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego. Zwycięski puchar wręczyła Pani Wicestarosta Ewa Gładysz.

Powiat reprezentowała także Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, Radna Powiatu.

 

Galeria do obejrzenia tutaj

5 czerwca 2017 r.


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu
nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.

Dane dotyczące spotkania: miejsce - siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A, termin - 20 czerwca 2017 r., od godz. 10:30 rejestracja w godz. 10:00 - 10:30.

 

Prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego tutaj

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdujących się na stronach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

2 czerwca 2017 r.


WARSAW FOOD EXPO – TARGI PEŁNE POLSKICH
I ŚWIATOWYCH SMAKÓW

1 czerwca 2017 roku w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w warszawskim Nadarzynie rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food Expo 2017. Targi odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajem partnerskim wydarzenia są Węgry. Targi potrwają do 3 czerwca 2017 roku.

Targi odwiedziła reprezentacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego w osobach: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Sójka.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

Więcej informacji na temat targów na stronie: warsawexpo.eu

2 czerwca 2017 r.


LO w Tuszynie zwycięzcą VIII Szkolnych Mistrzostw Łodzi w bule

25 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi odbyły się VIII Szkolne Mistrzostwa Łodzi w bule. W zawodach startowało 47 zespołów. Drużyna reprezentująca tuszyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w składzie: Mateusz Malinowski, Hubert Klimczak i Krzysztof Oleksiewicz, pod opieką dyrektora Grzegorza Płachty, odniosła sukces zdobywając I miejsce w mistrzostwach. Gratulujemy!

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj

2 czerwca 2017 r.


Zapraszamy na piknik
pn. Powitanie Lata w Starowej Górze

Powitanie Lata w Starowej Górze

1 czerwca 2017 r.


Ogłoszenie o konkursie

W dniu 31 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT".

 

Więcej informacji tutaj oraz na stronie Stowarzyszenia ŁOM

 

1 czerwca 2017 r.


Powiatowy Turniej 6 Piłkarskich

Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Turniej 6 Piłkarskich dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 r. na Boisku Orlik przy Zespole Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1 (gmina Brójce). Współorganizatorami turnieju są Powiat Łódzki Wschodni i Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga” Brójce.

 

Regulamin rajdu do pobrania tutaj

1 czerwca 2017 r.


VII Pieszy Rajd „Mitomania” pod patronatem Starosty

W dniach 9-10 czerwca 2017 roku na terenie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym odbędzie się VII Pieszy Rajd „Mitomania”. W rajdzie mogą brać udział 6 osobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W programie rajdu zaplanowano wiele konkursów, wycieczkę do rezerwatów Molenda i Wolbórka, a także wspólne ognisko. Wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

 

Regulamin rajdu do pobrania tutaj

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

Plakat do pobrania tutaj

1 czerwca 2017 r.


Święto Gminy Nowosolna

28 maja 2017 roku odbyło się Święto Gminy Nowosolna, zorganizowane przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Powiat Łódzki Wschodni reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

Na obchodach Święta Gminy po raz pierwszy przyznane zostały statuetki „Przyjaciel Gminy Nowosolna”, które trafiły do Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz Prezesa Polskiego Radia Łódź.

Imprezę rozpoczęły biegi przełajowe na wzniesieniach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Do licznych atrakcji zorganizowanych z okazji tegorocznego święta należały m.in. występy zespołów, zabawy i konkursy z nagrodami czy pokaz trening Slow Joggingu.

 

Galeria do obejrzenia tutaj

30 maja 2017 r.


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W dniu 22 maja 2017 r. rozpoczyna się nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Kandydaci zainteresowani kształceniem się w szkołach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni logują się na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl.

 

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych

19 maja 2017 r.


Powiatowy Konkurs Recytatorski „Na ścieżkach Chrystusowych”

18 maja 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbył się powiatowy Konkurs Recytatorski „Na ścieżkach Chrystusowych” poświęcony poezji Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół w Gałkowie Dużym.

Pierwsze miejsce zdobyły ex aequo: Julia Soszka i Natalia Jaruga z gimnazjum w Gałkowie Dużym. Drugie miejsce przyznano Karolinie Michałus z gimnazjum w Wiączyniu, a trzecie miejsce przypadło Mai Chałubińskiej z gimnazjum w Wiączyniu i Marii Motylewskiej z gimnazjum w Gałkowie Dużym.

 

Galeria do obejrzenia tutaj

19 maja 2017 r.


Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego
udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu

W dniu 17 maja 2017 roku podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok, wyrażając w ten sposób aprobatę dla pracy Zarządu, kierowanego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę.

Głosowanie nad absolutorium miało miejsce po uprzednim przedstawieniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2016 rok, a także po wyrażeniu pozytywnej opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Galeria do obejrzenia tutaj

18 maja 2017 r.


,,Dzień Dziecka” na Krytej Pływalni Oceanik w Tuszynie

W dniu 28 maja 2017 r. na Krytej Pływalni Oceanik w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20, odbędzie się organizowana przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie – Impreza Sportowo – Rekreacyjna z okazji ,,Dzień Dziecka”. Wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni.

 

Regulamin do pobrania tutaj

18 maja 2017 r.


Realizacja projektu „Kreatywna Przedsiębiorczość III”

Informujemy o realizacji projektu „Kreatywna Przedsiębiorczość III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wsparcie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poprzez dotacje na założenie firmy oraz comiesięczne wsparcie pomostowe, a także szkolenia i doradztwo.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w dniu 15 maja 2017 roku i zostanie zakończona w dniu 2 czerwca 2017 roku. Projekt realizuje fundacja ŁÓDŹ ART CENTER w partnerstwie z firmą „EMBO” Michał Błaszczyk.

Więcej informacji na stronie: www.kreatywnaprzedsiebiorczosc.pl

Kreatywna Przedsiebiorcosc

16 maja 2017 r.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach” w terminie do dnia 23 maja 2017 roku (data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–113 Łódź (w kancelarii pokój 810, VIII piętro).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

8 maja 2017 r.


XX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora

W sobotę 6 maja 2017r w sali widowiskowej Kina Odeon 3D w Koluszkach odbył się XX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. To barwne wydarzenie kulturalne zakończyło obchody X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uczestnicy występowali w trzech kategoriach: soliści/duety, kabarety oraz zespoły. Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Anna Cymmerman – przewodnicząca jury - sopran, śpiewaczka operowa, solistka Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru SABAT Małgorzaty Potockiej; Katarzyna Kłyś- wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, znany pedagog muzyczny; nauczyciel rytmiki Wojciech Dyner – założyciel Stowarzyszenia ProMuza w Koluszkach.

Zwycięzcy kategorii soliści/duety odebrali z rąk Starosty Andrzeja Opali nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu. W tej kategorii nagrodzeni zostali: Mieczysław Kincel - solista z Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (I miejsce), duet AliZet Zofia Olejnik i Alina Stencka (II miejsce) oraz Teresa Walendzik, solistka z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (III miejsca). Wyróżnienia zdobyli: duet Anna Ołubek i Antoni Deka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, Lucyna Szymańska- gawędziarka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach oraz duet Dorota i Dariusz Kajszczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach.

 

12 maja 2017 r.


Powiatowe obchody Dnia Strażaka
100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rakowej

7 maja 2017 r. w Woli Rakowej odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone ze 100-leciem tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości udział wzięli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz. Reprezentujący władze Powiatu przekazali na ręce p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Marcina Rzesiewskiego oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rakowej Tadeusza Kaniorskiego pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne i kwiaty.

Starostowie wyrazili głęboki szacunek i wdzięczność za oddaną służbę wszystkim strażakom pracującym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Powiat reprezentowali ponadto Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski, Wiceprzewodniczące: Małgorzata Kopczyńska-Żeno i Zofia Sójka oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Elżbieta Ciesielska i Grzegorz Busiakiewicz.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rakowej. Sztandar przekazała delegacja, w której skład weszli: Wicestarosta Ewa Gładysz, Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak oraz Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Woli Rakowej Anna Pomarkiewicz.

 

11 maja 2017 r.


XXXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

4 maja 2017 r.


Bezpłatne badania mammograficzne w Koluszkach

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami Kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.

 

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w Koluszkach 11 maja przy sklepie Biedronka, ul. Piękna 1.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub przez formularz na stronie www.mammo.pl. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 

Plakat informacyjny do pobrania tutaj

 

2 maja 2017 r.


Główne obchody X Święta Powiatu

22 kwietnia 2017 r. mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego razem z przedstawicielami władz samorządowych wzięli udział w obchodach jubileuszowych X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W kościele parafialnym w Gałkowie Dużym (Gmina Koluszki) została odprawiona msza koncelebrowana w intencji mieszkańców Powiatu.

Następnie w siedzibie OSP w Borowej (Gmina Koluszki) rozpoczęła się tradycyjna Biesiada Powiatowa. Ta barwna impreza kulturalna zgromadziła w tym roku wielu znakomitych gości i licznych mieszkańców Powiatu. Gospodarzami Biesiady byli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Część oficjalną prowadziły Wicestarosta Ewa Gładysz i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak.

Doskonałą zabawę zapewnili artyści: Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie", Zespół Śpiewaczy "Gałkowianie", młode wokalistki z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, Orkiestra OSP Kurowice oraz Akordeoniści z Andrespola. Goście mieli okazję skosztować regionalnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z sześciu gmin naszego Powiatu: KGW Justynów, KGW Brójce, "Gospodynie z Borowej", KGW Nowosolna, KGW Starowa Góra, "Klub Przyjaciół Żeromina".

 

Galeria zdjęć z Mszy Świętej

Galeria zdjęć z Biesiady Powiatowej cz. 1

Galeria zdjęć z Biesiady Powiatowej cz. 2

 

25 kwietnia 2017 r.


Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

Kolejny już raz, w ramach Święta Powiatu, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach gościła uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 21 kwietnia 2017 r. z dyktandem powiatowym zmierzyło się aż 43 uczniów.

Tegorocznym Mistrzem Ortografii naszego Powiatu została Anna Trątczak reprezentująca Szkołę Podstawową w Bukowcu, która bezbłędnie napisała trudne dyktando konkursowe. II miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Tuszynie Maria Kowalska, a III miejsce – Kacper Kalinowski ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Zwycięzcy otrzymali z rąk Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali pamiątkowe, grawerowane pióra wieczne. Komisja konkursowa przyznała trzy wyróżnienia. Otrzymały je: Maja Bajer ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, Weronika Świetlik ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie, Olga Stachecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Nagrody wyróżnionym uczniom wręczył Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

 

25 kwietnia 2017 r.


Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

20 kwietnia 2017 r., w ramach tegorocznych obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zmierzyli się w Konkursie Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Każdą z czterech szkół reprezentowało trzech uczniów. I etap stanowiło zadanie konkursowe polegające na rozwiązaniu testu. W II etapie najlepsi reprezentanci każdej ze szkół mieli za zadanie przekonać komisję konkursową do zainwestowania w wybrane przez siebie źródło energii.

Zwycięzcą konkursu został Jakub Koprowski - uczeń I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Anna Ryl z Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie, Robert Głowacki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach oraz Kinga Świerzyńska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Drużynowo zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach; II miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie, III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, IV – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

Zwycięzcy konkursu otrzymali tablety ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a każdy z uczestników otrzymał upominki od Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz i Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.

 

25 kwietnia 2017 r.


XXXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

21 kwietnia 2017 r.


Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zapraszają w dniu 28 kwietnia 2017 r. do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT", który skierowany jest do  podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie: wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/spotkanie-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-zit


Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 28 kwietnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

21 kwietnia 2017 r.


Powiat Łódzki Wschodni nawiązał współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

11 kwietnia 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach Pan Waldemar Puczyński oraz pełniący obowiązki Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach Pan Paweł Malinowski podpisali porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Współpraca stron polegała będzie na wspólnym podejmowaniu inicjatyw na rzecz edukacji pożarniczej, bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych oraz działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej.


Galeria do obejrzenia tutaj

19 kwietnia 2017 r.


Powiat Łódzki Wschodni nawiązał współpracę
z firmą Kongsberg Automotive z siedzibą w Koluszkach

7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Dyrektor Zakładu Kongsberg Automotive w Koluszkach Kazimierz Ponganis podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z firmą Kongsberg Automotive. Współpraca stron polegała będzie na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego.


Galeria do obejrzenia tutaj.

19 kwietnia 2017 r.


Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.


Więcej informacji na stronie internetowej: www.lom.lodz.pl

10 kwietnia 2017 r.


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o zagrożeniu upraw następujących roślin:

Więcej informacji na stronie internetowej: piorin.gov.pl

10 kwietnia 2017 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przy wsparciu organizacyjnym Gminy Koluszki, zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do udziału w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 8 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, ul. Ludowa 2.

Mistrzostwa organizowane są w ramach obchodów X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Regulamin do pobrania tutaj

Deklaracja zgłoszeniowa do pobrania tutaj

3 kwietnia 2017 r.


9 Dycha Justynów – Janówka

W dniu 29 kwietnia 2017 r. na terenie gminy Andrespol odbędzie się 9 Dycha Justynów – Janówka. Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i corocznie przyciąga rzesze chętnych do sportowej rywalizacji. Organizator – Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki przygotował dla uczestników 2 konkurencje: bieg główny na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 7 km. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Dla dzieci organizator przygotował konkurencje z odpowiednio przystosowanymi dystansami. Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

 

3 kwietnia 2017 r.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Wigury 2, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach” w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku (data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–113 Łódź (w kancelarii pokój 810, VIII piętro).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

31 marca 2017 r.


Dzień Świadomości Autyzmu: Polska na niebiesko

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach zapraszają wszystkie firmy, urzędy, grupy, organizacje oraz pozostałych mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego do włączenia się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Aby okazać solidarność, wsparcie i akceptację osobom autystycznym i ich rodzinom, wystarczy zrobić zdjęcie z akcentem niebieskim (w tym roku preferowane są niebieskie baloniki) i zamieścić je na swojej stronie internetowej.

Ponadto zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na indywidualne bezpłatne konsultacje specjalistów, które odbędą się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 w dniu 3 kwietnia 2017 r. w godz. 16.00 - 18.00.

Konsultacji udzielać będą:

 • Neurologopeda
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Fizjoterapeuta
 • Oligofrenopedagodzy

Ponadto w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00. w SOSW w Koluszkach odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci autystycznych, na które serdecznie zapraszamy.

 

29 marca 2017 r.


Konferencja „Porozmawiajmy o Zespole Downa”

21 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa odbyła się konferencja „Porozmawiajmy o Zespole Downa”, nad którą patronat honorowy objął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON Władysław Skwarka. Pomysłodawcami zorganizowania konferencji byli członkowie działającej przy SOSW w Koluszkach Grupy Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa. Dzięki temu spotkaniu lokalna społeczność, zaprzyjaźnione z Ośrodkiem osoby, instytucje i zaproszeni goście mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zespołu Downa.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili pracownicy SOSW: Jolanta Cieślak, Aneta Szymańska-Klepacz, Agnieszka Długosz oraz Anna Lubczyńska – pracownik INTERMEDICUS Łódź. Uczestnicy konferencji podziwiali występy zespołu perkusyjnego „Mały Big-band” działającego przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa z Łodzi, a także przedstawienie pt. „Jeż” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Tacy Sami” działającej przy SOSW w Koluszkach.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia tutaj.

28 marca 2017 r.


Wyniki X Turnieju Tenisa Stołowego
Memoriału Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

 

W dniu 18 marca 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach został rozegrany X Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego. Turniej poświęcono pamięci Zbigniewa Ignacego Pietrusewicza, działacza i pierwszego przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS powiatu Łódzkiego Wschodniego po reformacji województw, człowieka wielce zasłużonego dla sportu ziemi łódzkiej. W Turnieju wzięło udział 64 zawodników.

Organizatorem zawodów był Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe „Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, przy wsparciu organizacyjnym Gminy Nowosolna, Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

 

Komunikat o klasyfikacji końcowej do pobrania tutaj

Galeria do obejrzenia tutaj

28 marca 2017 r.


XXXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

24 marca 2017 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego - wschodniego.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

22 marca 2017 r.


Spotkanie informacyjne "Innowacyjna firma.
Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich."

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116). W trakcie spotkania poznają Państwo:

W programie spotkania informacje z zakresu wsparcia na rozwój firmy w ramach:

 • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy m.in. z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

 

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo tutaj

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

17 marca 2017 r.


Bezpłatne spotkanie informacyjne
„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020.
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”, które odbędzie się 21 marca 2017 r. w godz. 09:30 – 11:30 (rejestracja od godz. 09:15) – Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.

W programie spotkania informacje z zakresu wsparcia na rozwój firmy w ramach:

 • Omówienie dokumentacji konkursowej - Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich,
 • Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem (tel. tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17, e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

 

17 marca 2017 r.


X Turniej Tenisa Stołowego
Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz Gmina Nowosolna, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w X Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza.

Turniej odbędzie się w dniu 18 marca 2017 r. w Starych Skoszewach 19 (siedziba Szkoły Podstawowej) w gminie Nowosolna na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

 

Regulamin do pobrania tutaj

Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika do pobrania tutaj

9 marca 2017 r.


Bezpłatne spotkanie informacyjne
„Fundusze Europejskie na rozwój firmy”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2017 r. w godz. 13:00 - 15:25 (rejestracja 12:45), w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A – parter.

W programie spotkania informacje z zakresu wsparcia na rozwój firmy w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz odbędą się konsultacje indywidualne.

Zgłoszenia telefoniczne pod nr 46 874 31 54 lub drogą mailową na adres: LPIBrzeziny@lodzkie.pl do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Program spotkania do pobrania tutaj

Plakat do pobrania tutaj

9 marca 2017 r.


Bezpłatne konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koluszkach

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje, diagnozy i porady logopedyczne w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy. Nie wymagamy skierowań oraz wcześniejszej rejestracji.

Harmonogram konsultacji tutaj

7 marca 2017 r.


„Wspieranie placówek oświatowych
przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach”

W dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi odbyło się spotkanie z dyrektorami i pedagogami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego pt. „Wspieranie placówek oświatowych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach”. Naradę prowadziła Dyrektor Poradni - Pani mgr Aleksandra Balcerak wraz ze specjalistami: neurologopedą, pedagogiem i psychologiem.

Celem spotkania było przedstawienie oferty, zadań i sposobu funkcjonowania poradni, jak również opracowanie wstępnego modelu współpracy między placówkami. Zebrani mieli szansę na zapoznanie się z bieżącymi zmianami w prawie oświatowym, a także określenie swoich oczekiwań i potrzeb dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, wyrażenia opinii i przedstawienia pomysłów na rzecz dalszej współpracy.

 

3 marca 2017 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego - wschodniego.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

2 marca 2017 r.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Wigury 2, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach” w terminie do dnia 15 marca 2017 roku (data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–113 Łódź (w kancelarii pokój 810, VIII piętro).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

28 lutego 2017 r.


Bal integracyjny „Zaczarowany Świat"

22 lutego 2017 roku w Koluszkach odbył się VI bal integracyjny „Zaczarowany Świat”. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był karnawał oraz wszystko co wiąże się z jego obchodami: maski, zabawy, piękne stroje, zwyczaje, tradycja. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” przygotowali barwny program artystyczny, w którym przenieśli widzów spektaklu w miejsce gdzie karnawał jest najważniejszym wydarzeniem całego roku, do Wenecji.

„Zaczarowany Świat” objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski, Radni Powiatu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łodzi.

 

Galeria do obejrzenia tutaj. (Fotografie: Gazeta "Tydzień w Koluszkach")

24 lutego 2017 r.


1% dla organizacji z łódzkiego

Informujemy o prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego, w partnerstwie z Wojewodą Łódzkim, Prezydentem Miasta Łodzi oraz Izbą Skarbową w Łodzi, kampanii informacyjnej „1% dla organizacji z łódzkiego”, której celem jest popularyzacja mechanizmu oraz zachęcenie podatników do wspierania aktywnych organizacji pożytku publicznego z terenu województwa łódzkiego.

Więcej informacji na temat kampanii oraz lista organizacji uprawnionych do ubiegania się o otrzymanie 1% podatku do pobrania na stronie internetowej: www.lodzkie.pl

 

20 lutego 2017 r.


XXXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

9 lutego 2017 r.


Koncert zespołu „Bayer Full” w Wiśniowej Górze

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze zaprasza na koncert zespołu „Bayer Full”. Koncert odbędzie się 24 lutego br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej GOK w Wiśniowej Górze (Gmina Andrespol), przy ul. Tuszyńskiej 64.

 

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie GOK.

8 lutego 2017 r.


Spotkanie pn. „Fundusze na start Twojej firmy”

Powiat Łódzki Wschodni informuje o spotkaniu pn. „Fundusze na start Twojej firmy”, które odbędzie się w Brzezinach, w dniu 13 lutego 2017 roku w godzinach 13.00-15.30 (rejestracja od godziny 12.45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro), ul. Sienkiewicza 16.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące programów oraz projektów, w ramach których można pozyskać środki finansowe na założenie działalności gospodarczej, a także zasady przyznawania dotacji, terminy rekrutacji itp.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: rpo.lodzkie.pl do dnia 10 lutego br. do godz. 12:00.

Spotkanie skierowane jest do mieszkańców województwa łódzkiego.

8 lutego 2017 r.


Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w biegach narciarskich

Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miaga” Brójce zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 12 lutego 2017 r. w Kurowicach (tzw. Górka Kurowicka) na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

 

Do pobrania: Regulamin i Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika

2 lutego 2017 r.


Spotkania dla przedsiębiorców
„Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020”

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji II EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.

Celem spotkań jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych.

 • 15.02.2017- PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - Best Western Hotel Trybunalski
 • 16.02.2017- ŁÓDŹ - INESS HOTEL

Pełna lista lokalizacji szkoleń oraz szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: laboratorium.kig.pl

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Materiały edukacyjne dostępne na miejscu. Więcej informacji pod nr tel.: 22 630 96 87; 22 630 96 68.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

30 stycznia 2017 r.


Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zaprasza do wzięcia udziału w XIV edycji Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Konkurs skierowany jest do podmiotów gospodarczych, wynalazców i gospodarstw rolnych. Nagroda jest wyrazem uznania za wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki regionu oraz sprzyja prezentacji i promocji działań prowadzących do sukcesów jej uczestników.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2017.

26 stycznia 2017 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego - wschodniego.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

20 stycznia 2017 r.


XXXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

20 stycznia 2017 r.


Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2016 roku

Informujemy, że do końca lutego 2017 r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Regulamin do pobrania

18 stycznia 2017 r.


Nabór do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że w celu uzupełnienia składu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach ogłoszonych wyborów do Rady wyłonieni zostaną jeszcze trzej przedstawiciele ww. organizacji.

Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngo.lodzkie.pl pod poniższym linkiem.

18 stycznia 2017 r.


Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy
dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów - FLORIANY

Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów - FLORIANY.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak".

Więcej informacji na stronie: www.floriany.pl

16 stycznia 2017 r.


Konkurs „Zabytek Zadbany”

Informujemy o konkursie „Zabytek Zadbany” skierowanym do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji na stronie: www.nid.pl

Konkurs Zabytek Zadbany

16 stycznia 2017 r.


Powiat realizuje kolejny projekt dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz podpisali 14 grudnia 2016 r. umowę na dofinansowanie projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w okresie od 02.01.2016 r. do 30.12.2018 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparciem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowany jest w ramach obejmie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach i uczniów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach oraz nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie dwie placówki i 68 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 447 074,510 zł, a wysokość dotacji celowej to 40 695,50 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 38 200,00 zł.

13 stycznia 2017 r.


Zapytanie ofertowe
na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu
„Równy dostęp – lepsza przyszłość”
realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Koluszkach

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn.: „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania tutaj.

10 stycznia 2017 r.


Zapytanie ofertowe
na pełnienie funkcji Asystenta Projektu
„Równy dostęp – lepsza przyszłość”
realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Koluszkach

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Asystenta Projektu pn.: „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania tutaj.

28 grudnia 2016 r.


Zapytanie ofertowe
na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu
„Równy dostęp – lepsza przyszłość”
realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Koluszkach

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn.: „Równy dostęp – lepsza przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania tutaj.

28 grudnia 2016 r.


Dzień Bezpieczeństwa Pieszych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach przy współudziale uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, w ramach przypadającego 20 grudnia Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa Pieszych, prowadzili działania prewencyjne przekazując niechronionym uczestnikom ruchu drogowego elementy odblaskowe. Poprawiają one w znaczącym stopniu bezpieczeństwo pieszych podczas poruszania się po drogach, a w szczególności o zmierzchu lub w porze nocnej. Materiały odblaskowe na potrzeby akcji przekazane zostały m.in. przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę.

Galeria dostępna tutaj. (Fotografie: KPP Koluszki)

22 grudnia 2016 r.


XXXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00, w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 56, rozpoczną się obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

16 grudnia 2016 r.


Praca przy kwalifikacji wojskowej w 2017r.

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich poszukuje kandydatów na stanowiska pisarzy przy kwalifikacji wojskowej w 2017r. na okres od 6.03.2017r. do 24.03.2017r., na umowę zlecenie.

Preferowane osoby studiujące.

Termin zgłaszania do 20.12.2016r.

Zgłoszenia przyjmują:

 • p. Ewelina Kowalska tel. 42 632 97 20
 • p. Mirosław Nowicki tel. 42 633 76 09

15 grudnia 2016 r.


XI Wieczór Gór i Przygody

9 grudnia 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach miłośnicy podróży spotkali się na XI Wieczorze Gór i Przygody. Przybyłych gości i prelegentów powitała Wicestarosta Ewa Gładysz z Dyrektorem I LO Pawłem Lewiakiem. W tym roku o swoich wyprawach podróżniczych opowiadali:
- Kamil Kolasiński, Michał Lewiak ,,Na tropie śnieżnej pantery – Pamir”;
- Asia Purgał & kompnia ,,Z Jalovca nad Bled czyli kremówka na deser”;
- Piotr Zendeł ,,Iran -na osi zła”;
- Darek Janeczek ,,Norwegia na rowerze”;
- Mateusz Jaśkiewicz ,,Na styku kultur – Ladakh”;
- Michał Cessanis - ,,Chiny – prawdy i mity”.

Wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala. W ramach Wieczoru Gór i Przygody rozstrzygnięto konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży. Nagrody książkowe ufundował Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a wręczyła je Wicestarosta Ewa Gładysz oraz fotograf podróżnik Szczepana Feja.

 

Galeria dostępna tutaj

14 grudnia 2016 r.


Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
i Równego Traktowania oraz Wojewoda Łódzki
zapraszają

ZSP1 w Koluszkach nabór 2016/2017

12 grudnia 2016 r.


W Gminie Koluszki otwarto dwie zmodernizowane drogi

9 grudnia 2016 r. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat uroczyście otworzyli dwie zmodernizowane drogi: powiatową nr 2915E oraz gminną nr 106259E.

Prace związane z drogą gminną nr 106259E objęły przebudowę i rozbudowę ulicy Zagajnikowej w Różycy. Gmina otrzymała na ten cel dotację z Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie 1 360 879,00 zł. Powiat poniósł koszty w wysokości 849 940,18 zł, a gmina 822 723,54 zł.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2915E - ul. Długiej w Borowej objęła wymianę starej podbudowy i nawierzchni wraz jednostronnym chodnikiem o szerokości ok. 2 m i jednostronnym poboczem utwardzonym o szerokości 0,75 m na odcinku 1940 m, a także wymianę podbudowy drogi i nową nawierzchnię na odcinku 1330 m. Modernizacja ul. Przestrzennej w Gałkówku Parceli polegała na budowie od podstaw nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 1 m na odcinku 2597 m. Powiat otrzymał na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 766 750,00 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 205 020,58 zł.

 

Galeria dostępna tutaj

12 grudnia 2016 r.


XXX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, ul. Słowackiego 28 rozpoczną się obrady XXX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

9 grudnia 2016 r.


Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej w Pałczewie

6 grudnia 2016 r. w Pałczewie (Gmina Brójce) Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz, Członek Zarządu Małgorzata Lesiak oraz Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2926E. W ramach projektu na dwóch odcinkach drogi łączącej Modlicę z Wolą Rakową wykonano nową nakładkę asfaltową o łącznej długości 3310 m. Na całości odcinka o długości 4750 m wykonano obustronne pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym. Ponadto na odcinku 2500 m odmulono rowy przydrożne.

Całkowita wartość zrealizowanej modernizacji wyniosła 521 382,00 zł i sfinansowana została w równych częściach z budżetów Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Brójce.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

6 grudnia 2016 r.


Powiatowe rozgrywki siatkarskie w Rzgowie

Wicestarosta Ewa Gładysz i Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński otworzyli Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej życząc drużynom powodzenia i ambitnej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Impreza odbyła się 27 listopada 2016 r. w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie.

W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn. Trzy najlepsze z nich otrzymały Puchar Starosty Łódzkiego Wschodniego. Zwyciężyła drużyna „ADS Lutomiersk”, II miejsce wywalczył łódzki „VC Nosorożec”, na trzecim uplasowała się drużyna z Powiatu Łódzkiego Wschodniego - „LKS Gałkówek”. Czwarte miejsce zajęła drużyna „AKS Guzew” z Gminy Rzgów. Zwycięskim drużynom puchary wręczyli Radna Powiatu Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz oraz Dyrektor GOSTiR Wojciech Skibiński.

 

Galeria do obejrzenia tutaj. (Fotografie: GOSTiR, Starostwo Powiatowe w Łodzi)

29 listopada 2016 r.


Powiat na Łódzkich Regionalnych Targach Pracy

W dniach 23 – 24 listopada 2016 r. w Hali Expo – Łódź odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy. Obok Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego współorganizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców z województwa łódzkiego, którzy poszukiwali informacji o możliwych formach wsparcia zatrudnienia. Wystawcami byli głównie Powiatowe Urzędy Pracy prezentujące instrumenty wsparcia rynku pracy, a także firmy z branży produkcyjnej, logistycznej oraz sektora biznesowego poszukujące pracowników.

Podczas targów obecne były Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Radna Zofia Sójka, które reprezentowały Zarząd i Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

25 listopada 2016 r.


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą Nr 1091/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku, ogłoszony Uchwałą Nr 995/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 października 2016 r., gdyż żadna ze złożonych ofert nie spełniła wszystkich kryteriów oceny formalnej zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

więcej ...

22 listopada 2016 r.


XXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

18 listopada 2016 r.


Andrzejkowy Turniej w Piłce
Siatkowej – Rzgów 2016

Powiat Łódzki Wschodni oraz Gmina Rzgów zapraszają mieszkańców powiatu do udziału w Andrzejkowym Turnieju w Piłce Siatkowej – Rzgów 2016. Turniej odbędzie się w dniu 27 listopada 2016 r. w Hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5. Rozpoczęcie godz. 10.00.

Zgłoszenia pisemne należy kierować na adres gostir.rzgow@gmail.com lub złożyć osobiście w biurze hali sportowej w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 12.00.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

16 listopada 2016 r.


Narodowe Święto Niepodległości
w Powiecie Łódzkim Wschodnim

W dniu 11 Listopada na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego mieszkańcy świętowali 98 rocznicę odzyskania niepodległości. W Koluszkach udział w uroczystości wziął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, który razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Sławomirem Sokołowskim i Radnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego Mateuszem Karwowskim złożył wieniec okolicznościowy. W gminie Brójce w miejscowości Bukowiec w Marszu Niepodległościowym oraz polowej Mszy Świętej udział wzięła Wicestarosta Ewa Gładysz.

15 listopada 2016 r.


Powiat Łódzki Wschodni nawiązał współpracę
z firmą Wytwórnia Broni Jacek Popiński z siedzibą w Rogowie

8 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, właściciel firmy Wytwórnia Broni Jacek Popiński z siedzibą w Rogowie oraz dyrektor produkcji Andrzej Ślebioda podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z firmą Wytwórnia Broni Jacek Popiński w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy poprzez merytoryczne, dydaktyczne, szkoleniowe i finansowe wsparcie firmy.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

10 listopada 2016 r.


Mobilne Centrum Informacji
w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Do Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjeżdża ponownie kampania informacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania i pracy.

10 listopada odwiedzi Gminę Brójce (zatrzyma się przed ZOZ na ul. Pabianickiej 4 w Kurowicach), a 12 listopada Tuszyn (przy parku miejskim przy ul. króla Władysława Jagiełły).

Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli firm, ośrodków badawczych, stowarzyszeń i fundacji oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z ekspertami ds. Funduszy Europejskich. Informacji udzielają eksperci doświadczeni w temacie pisania wniosków unijnych, mający rozległą wiedzę praktyczną. Jednak zapraszamy także tych, którzy chcą po prostu poznać dotychczas zrealizowane ze wsparciem unijnym projekty w województwie łódzkim. Prowadzimy też pokazy dla dzieci i młodzieży informujące o funkcjonowaniu Polski w strukturach unijnych. Mobilne Centrum Informacji (MCI) mieści się w specjalnie przystosowanym pojeździe, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną. Tu prowadzone są przez specjalistów od funduszy unijnych bezpłatne konsultacje i warsztaty. Codziennie w MCI zainteresowani mogą poznać przykłady zrealizowanych projektów na terenie województwa łódzkiego, a eksperci przybliżają możliwości starania się o unijne wsparcie z aktualnych programów finansowych. Warsztaty z zakresu RPO WŁ, które odbywają się każdego dnia dwukrotnie, są dostosowane do specyfiki miejsca i grupy odbiorców. MCI jest wyposażone w urządzenia multimedialne, internet i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących i niewidomych, a także gry i atrakcje dla dzieci. MCI jest otwarte od godz. 10 do 17. Wstęp wolny.

Kampania jest widoczna w sieci pod adresem www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl

Można też śledzić bieżące wydarzenia na facebooku:

facebook.com/Mobilne.Centrum.Informacji/

 

4 listopada 2016 r.


Uroczyste podsumowanie kadencji
Powiatowej Rady Zatrudnienia

28 października 2016 r. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Błaszczyk podziękowali członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia za pracę w upływającej kadencji 2012 – 2016. Powiatowa Rada Zatrudnienia, jako organ opiniodawczo - doradczy Starosty w sprawach polityki rynku pracy (działająca na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. Z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.]), podczas kadencji 2012-2016 zajmowała się m.in. takimi zagadnieniami jak:

- wydawanie opinii w sprawach podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Łódzkim Wschodnim;

- wydawanie opinii w sprawach dotyczących możliwości umorzeń nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców;

- wydawanie opinii w sprawach dotyczących tworzenia nowych kierunków kształcenia w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

Działania Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowiły podstawę do koordynacji lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Przez wszystkie lata funkcjonowania Rada przyczyniła się do ograniczenia bezrobocia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej na terenie powiatu oraz wykreowania pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy.

 

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

4 listopada 2016 r.


Informacja o wynikach konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Pełna treść informacji do pobrania tutaj.

26 października 2016 r.


Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

24 października 2016 roku w Rzgowie na terenie Ptak Fashion City odbył się Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, którego organizatorem był Powiat Łódzki Wschodni. Obrady Konwentu otworzył Stanisław Cubała - Starosta Piotrkowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Następnie zgromadzonych gości powitał Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala. Starostowie podczas konwentu omawiali bieżące sprawy dotyczące działalności powiatów. W ramach prezentacji naszego Powiatu wyświetlono film promocyjny. Swoją działalność zaprezentowała również goszcząca Starostów firma Ptak Fashion City.

 

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

26 października 2016 r.


Jesienny Rajd Pieszy
dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego

08.10.2016 r. odbył się Jesienny Rajd Pieszy dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego współorganizowany przez Powiat Łódzki Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie LZS Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Impreza turystyczna zawsze cieszy się zainteresowaniem i pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych już dwunasty rok z rzędu przyciągnęła amatorów pieszych wędrówek po Powiecie Łódzkim Wschodnim. W rajdzie udział wzięli mieszkańcy gminy Rzgów i gminy Koluszki. Rajd rozpoczęto w Gałkówku Kolonii, uczestnicy obejrzeli stary cmentarz ewangelicki z początków założenia miejscowości przez kolonistów niemieckich. Następnie przeszli na cmentarz żołnierzy poległych w Bitwie Łódzkiej 1914 r. w Pustułce. W dalszej części rajd przebiegał bardzo malowniczym odcinkiem przez miejscowość Gaj – Przanowice – Bogdankę – wzdłuż zbiornika wodnego w Bogdance, ścieżkami leśnymi do Rochny, dalej przez Erazmów do zbiornika wodnego w Lisowicach, gdzie obok Domu Pomocy Społecznej wyznaczono metę rajdu.

Na mecie Rajdu rozegrano konkurs – ocena odległości oraz konkurs przyrodniczy – rozpoznajemy rośliny i zwierzęta. Konkursy przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych – 6-13 lat oraz 14 lat i starsi. Fundatorem nagród dla laureatów konkursów był Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

19 października 2016 r.


Święto Edukacji Narodowej

17 października 2016 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, zorganizowane z okazji Święta Edukacji Narodowej. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz, przekazali obecnym podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów oraz wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne.

 

18 października 2016 r.


XXVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

14 pażdziernika 2016 r.


Łódzkie Regionalne Targi Pracy

W dniach 23 - 24 listopada 2016 r. w Hali Expo - Łódź, przy al. Politechniki 4 odbędą się Łódzkie Regionalne Targi Pracy zorganizowane przez Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi. Targi te mają na celu wyjście naprzeciw potrzebom w zakresie kreowanie przyjaznych warunków pracy w regionie, tworzenia nowych miejsc pracy, ograniczenia skali bezrobocia oraz promocji usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Zapraszamy pracodawców do współpracy i udziału w Targach oraz zaprezentowania się i przedstawienia ofert pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.lodzkietargipracy.pl

 

13 października 2016 r.


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku.


więcej ...

12 pażdziernika 2016 r.


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2017 roku.


więcej ...

12 pażdziernika 2016 r.


SZKOLENIA DLA HODOWCÓW Z TERENU POWIATU

W dniach 7 i 11 października mieszkańcy gminy Tuszyn i gminy Brójce wzięli udział w szkoleniu pn. „Afrykański pomór świń (AFS) – podstawowe zagadnienia dotyczące zapobiegania”. Spotkanie poprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi Pan Jacek Tyrankiewicz. Hodowcy biorący udział w szkoleniu dowiedzieli się między innymi co robić, by zapobiec zarażeniu się zwierząt, jakie są objawy oraz gdzie zgłaszać zauważone przypadki.

 

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

12 października 2016 r.


OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłosił uchwałą nr 969/2016 z dnia 28 września 2016 r. konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5.

 

Pełna treść ogłoszenia

29 września 2016 r.


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29 września 2016 r. do dnia 14 października 2016 r. w formie przyjmowania wniosków, uwag i opinii.

 

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu o ogłoszeniu konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt Programu współpracy Powiatu w 2017 z organizacjami pozarządowymi

 

28 września 2016 r.


Jesienny Rajd Pieszy
dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału Jesiennym Rajdzie Pieszym dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Rajd odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Start 1 trasy: godz. 10.00 – Dolina rzeki Mrogi (okolice Cmentarza Ewangelickiego w Gałkówku Kolonii).

Start 2 trasy: godz. 10.00 – Koluszki, ul. Kościuszki (przy Liceum Ogólnokształcącym).

 

Regulamin do pobrania tutaj.

28 września 2016 r.


Dożynki Gminy Tuszyn

18 września 2016 r. mieszkańcy Gminy Tuszyn świętowali podczas Dożynek Gminno – Parafialnych. Święto Plonów zainaugurowała Msza Święta celebrowana w kościele pw. Św. Witalisa Męczennika w Tuszynie. Następnie kolorowy orszak przeszedł na plac przy ul. Noworzgowskiej, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy i część oficjalna uroczystości. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: członkowie Zarządu Powiatu z Wicestarostą Ewą Gładysz, licznie przybyli radni Rady Powiatu oraz Skarbnik Powiatu Barbara Ignatowska.

W części artystycznej na scenie wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszowa, Zespół Pieśni „Okaryna”, kabaret „Formacja Chatelet” oraz zespół „Piękni i Młodzi”. Następnie zgromadzeni mieszkańcy bawili się do późnego wieczora przy muzyce dyskotekowej.

 

20 września 2016 r.


Mistrzostwa Polski Strongman w Tuszynie

Dzisiaj, tj. 16 września 2016 r., odbędą się na tuszyńskim Młynku kolejne już Mistrzostwa Polski Strongman. Organizatorem tej imprezy jest Klub Sportowy Fenix Team z Tuszyna.

W mistrzostwach wezmą udział następujący zawodnicy: Grzegorz Szymański, Bartłomiej Grubba, Krzysiek Kacnerski,Piotr Czapiewski, Przemek Ciechanowski, Tomasz Lademann, Maciej Hirsz, Marcin Wlizło, Sławomir Rawiński. Sędziować będą: Sławomir Toczek, Kamil Koczwara i Paweł Pawlak.

Zawodnicy zmierzą się w następujących konkurencjach: TIR, Uchwyt Herkulesa, Platforma na barki, Walizki 150 kg na czas, Martwy ciąg 300 kg , Yok 400 kg na 40 m.

 

Program mistrzostw jest następujący:

 • 16:00 - rozpoczęcie zawodów
 • 19:55 - zakończenie zawodów i wręczenie nagród
 • 20:00 - występ Kasi Malendy, uczestniczki programu The Voice of Poland, wraz z DJ
 • 22:00 - Koncert zespołu Bobi
 • 23:00 - impreza z Dj na wyspie

16 września 2016 r.


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zachęcamy do włączenia się w tworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa jest oparta o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, pozyskiwane od społeczeństwa w drodze konsultacji i debat, a także uzyskiwane za pośrednictwem Internetu od mieszkańców.

Dostępna na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mapa umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ponadto istnieje możliwość zgłaszania zaobserwowanych zagrożeń i naniesienia ich na mapę. Zgłoszenia są weryfikowane, po czym Policja podejmuje stosowne działania.

 

Mapa dostępna jest tutaj.

 

Przypominamy, że Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

 

16 września 2016 r.


NARODOWE CZYTANIE 2016 W KOLUSZKACH

W piątek 9 września 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbyło się Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą była powieść historyczna Henryka Sienkiewicza Pt. „Quo vadis”. Jeden z fragmentów tego dzieła przeczytał Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

 

14 września 2016 r.

 


Spotkanie nt. Konkursu Forum Inicjatyw Obywatelskich 2017

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w czwartek 15 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Dużej Sali Obrad, Urzędu Miasta Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104.

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu).

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 14 września 2016 r. na adres e-mail: angelika.kujawa@lodz.uw.gov.pl

Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest dostępny tutaj.

Program spotkania do pobrania tutaj.

13 września 2016 r.


Jubileusz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Andrespolu

Serdecznie zapraszamy na obchody 40-lecia działalności Rejonowego Koła Pszczelarzy w Andrespolu, które odbędą się 10 września (sobota) w Justynowie. Uroczystości rozpocznie Msza Święta odprawiona w Kościele Miłosierdzia Bożego w Justynowie o godz. 15.00. Następnie o godz. 16.30 na terenie OSP w Justynowie rozpocznie się część oficjalna, podczas której odznaczenia otrzymają członkowie Koła zasłużeni dla rodziny pszczelarskiej.

8 września 2016 r.


XXVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 13 września 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

7 września 2016 r.


Mikser Regionalny 2016

4 września 2016 r. na ul. Piotrkowskiej w Łodzi odbył się kolejny Mixer Regionalny. Do udziału w tej barwnej imprezie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprosił jednostki samorządu terytorialnego z całego województwa. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Znany ze swej gościnności Powiat promowany był na własnym stoisku wystawienniczym. Dzięki współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Andrespola, wielu mieszkańców Łodzi i województwa, odwiedzających stoisko Powiatu Łódzkiego Wschodniego mogło skosztować wspaniałych, regionalnych potraw i wypieków. Ogromne zainteresowanie degustacją potraw przygotowanych przez panie z KGW, pod kierownictwem Wiesławy Otto, potwierdza wspaniałość smaków naszego Powiatu. Przy stoisku była okazja spotkania Starosty Andrzeja Opali, Wicestarosty Ewy Gładysz oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Sokołowskiego, którzy swoją obecnością wsparli promocję Powiatu. Wśród najznakomitszych gości powiatowego stoiska nie zabrakło także Marszałka Województwa Witolda Stępnia.

W ramach Mixera Regionalnego na dwóch scenach – głównej i regionalnej – wystąpiło wielu znakomitych artystów z terenu województwa. Powiat Łódzki Wschodni reprezentował Zespół Śpiewaczy „Gałkowianie” pod kierownictwem Teresy Chmieleckiej. W ponad dwudziestominutowym programie artyści zaprezentowali tradycyjne przyśpiewki i piosenki ludowe, w których śpiew zaangażowali się również widzowie. Atmosfera pod sceną regionalną była gorąca.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, która dostępna jest tutaj.

6 września 2016 r.


Święto Plonów w Gminie Rzgów

4 września 2016 r. Gmina Rzgów uroczyście dziękowała za tegoroczne plony. Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Rzgowie. Następnie kolorowy orszak złożony z kilkudziesięciu zaprzęgów konnych przejechał drogami gminnymi do Bronisina Dworskiego. Na terenie należącym do tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej licznie przybyli mieszkańcy i goście uczestniczyli w ceremoniale dożynkowym. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski. Gospodarzem dożynek był Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

 

Galeria zdjęć dostępna tutaj. (Fotografie: Włodzimierz Kupisz, UM w Rzgowie)

6 września 2016 r.


Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2022

31 sierpnia 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu w sprawie przyjęcia projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”. Na posiedzeniu w dniu 5 września br. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 932/2016 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zgłoszonych uwag przez mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”.

Uchwała Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego nr 932/2016 z dnia 5 września 2016 r. dostępna jest tutaj.

6 września 2016 r.


Bezpłatne szkolenia z zakresu eksportu
dla przedsiębiorców

W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego.

Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 - 2020. Spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

 

Program szkoleń.

Formularz zgłoszeniowy.

1 września 2016 r.


POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH W PIĄTKU

28 sierpnia odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Piątku, w powiecie łęczyckim, w  których uczestniczyła reprezentacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego –  Koło Gospodyń Wiejskich Gałkowianki. Święto Plonów otworzyła polowa msza święta. Po niej nastąpiły uroczystości wieńcowe.

Mimo upalnej pogody dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla  uczestników Święta Plonów przygotowano sporo atrakcji. Można było podziwiać między innymi wystawy płodów rolnych i sprzętu rolniczego. Swoje stoiska zaprezentowali również twórcy ludowi, a także gminy i powiaty. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Gałkowianki prezentowały na naszym stanowisku piękne wytwory rękodzieła.

Galeria do obejrzenia tutaj.

30 sierpnia 2016 r.


DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE W PLICHTOWIE

28 sierpnia 2016 r. w Plichtowie odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Powiatowe Święto Plonów zorganizowano wspólnie z Gminą Nowosolna oraz Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

Tradycyjnie obchody dożynkowe rozpoczęła Msza Święta polowa koncelebrowana, której przewodniczył ks. Paweł Stołowski, proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Kalonce. Podczas mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe, wykonane z pierwocin tegorocznych zbiorów. Starostowie Dożynek oraz przedstawiciele GPCKiE w Plichtowie złożyli na ręce księży chleb i dary.

Po mszy odbyła się część oficjalna i artystyczna tegorocznego Święta Plonów. Gospodarze dożynek – Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak powitali przybyłych gości. Obecni byli Pan Waldemar Buda - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Zarządu Powiatu, Radni Rady Powiatu, a także Radni Rady Gminy Nowosolna. Na dożynki przybyli także Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Burmistrz Tuszyna Witold Małecki oraz Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Obecni byli również przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Izby Rolniczej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W czasie pomiędzy przemówieniami odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież, dzieci, pracowników oraz instruktorów Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

Po występach nastąpiła część obrzędowa Święta Plonów, w której Starosta Łódzki Wschodni oraz Wójt Gminy Nowosolna wygłosili przemówienia dziękując rolnikom za zebrane plony. Głos zabrał również Poseł na Sejm RP Waldemar Buda. Na scenę zaproszono wszystkich Wójtów i Burmistrzów gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego, którym wręczono drobne upominki dożynkowe. Starostowie oraz gospodarze dożynek podzielili się chlebem i miodem z wszystkimi przybyłymi gośćmi. Oficjalną część zakończył korowód dożynkowy, w którym uczestniczyli gospodarze i starostowie dożynek oraz zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dalszych obchodach dożynek nastąpiła prezentacja dorobku gmin i potraw lokalnych oraz degustacja potraw przygotowanych przez reprezentacje gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Po zakończeniu prezentacji na scenie wystąpił Zespół Ludowy OKARYNA z gminy Andrespol, Zespół śpiewaczy Wiączynianka – z gminy Nowosolna, BIG BAND Wiśniowa Góra z gminy Andrespol oraz Zespół Śpiewaczy „Seniorki z Kalonki” i Zespół Ludowy „Byszewianie” z gminy Nowosolna.

Podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych odbył się również Powiatowy Turniej Gmin o Puchar Starosty Łódzkiego Wschodniego. Zwycięski puchar odebrała reprezentacja Gminy Brójce.

Podczas dożynek można było podziwiać także poplenerową wystawę malarską, wystawę starych ciągników i maszyn rolniczych oraz nowoczesnego sprzętu rolniczego, wystawę płodów rolnych i roślin ozdobnych oraz wystawę lokalnego rękodzieła i biżuterii. Nie zabrakło chętnych do samodzielnego toczenia naczyń z gliny na kole garncarskim. Również najmłodsi mogli znaleźć coś dla siebie, gdyż organizatorzy zadbali m.in. o wielkie dmuchane zjeżdżalnie oraz, dla odważnych, mechanicznego byka do ujeżdżania.

Wspólne świętowanie zakończyło się w godzinach wieczornych zabawą przy muzyce zespołu „RZK Sound” i zespołu „Lecimy".

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

29 sierpnia 2016 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z ZAKRESU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do Rzgowa na nieodpłatne spotkanie informacyjne z zakresu Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Centrum Informacyjnego. Spotkanie odbędzie się w specjalnie do tego przystosowanym pojeździe w dniu 29 sierpnia w godzinach: 10.30 – 11.30 i 15.30 – 16.30, zaparkowanym przed budynkiem OSP w Rzgowie. Podczas spotkań informacyjno-szkoleniowych przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie 2014 – 2020, ich harmonogramie oraz naborach.

Adresatami spotkań są przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, itp. Pojazd wyposażony jest w urządzenia multimedialne oraz przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Po spotkaniu konsultanci odpowiedzą na indywidualne wątpliwości oraz pytania z zakresu dotacji unijnych.

Więcej informacji na www.ZmieniamyLodzkieDlaCiebie.pl lub pod adresem e – mail: info@ZmieniamyLodzkieDlaCiebie.pl.

 

Zapraszamy.

19 sierpnia 2016 r.


XXVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

12 sierpnia 2016 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach Poddziałania VIII 3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji adresowanych do osób mieszkających na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 (rejestracja w godz. od 9:30 – 10:00) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A.

Poniżej, link do strony, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy na spotkanie: wuplodz.praca.gov.pl

11 sierpnia 2016 r.


Badania przesiewowe słuchu dla dzieci

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 ponownie będzie realizowany „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich”.

Program jest kontynuacją programów realizowanych w poprzednich latach przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Program będzie realizowany od września do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, pod numerami tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03.

8 sierpnia 2016 r.


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022” z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego celem zebrania uwag i opinii.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 11 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. w następującej formie:

 

• pisemnie, na formularzu zgłoszenia uwag, który należy przesłać przesyłką pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–113 Łódź lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi (p. 809, VIII piętro),

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszenia uwag (pobrany ze strony www.lodzkiwschodni.pl) należy przesłać drogą mailową na adres e mail: promocja@lodzkiwschodni.pl.

 

Konsultacje społeczne projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022” z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

 

Nieprzedstawienie uwag w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


Do pobrania:

3 sierpnia 2016 r.


XXV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

22 lipca 2016 r.


Międzynarodowe Targi Inwestycyjne
Expo Real w Monachium

Województwo Łódzkie przygotowuje się do realizacji projektu: „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Jednym z działań realizowanych w ramach ww. projektu jest organizacja wystąpienia Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Expo Real w Monachium (termin: 3 – 7 października 2016 r.), które stały się najważniejszą platformą biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości i inwestycji. Na targach wystawiają się firmy, samorządy, organizacje i dostawcy usług zajmujący się rozwojem, finansowaniem, realizacją, marketingiem i użytkowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomości. Odwiedzający dowiedzą się o korzyściach wynikających z lokaty kapitału w województwie łódzkim. Obecność na targach ma umożliwić przedstawicielom regionu łódzkiego nawiązanie współpracy gospodarczej z międzynarodowymi inwestorami z kluczowych branż dla rozwoju województwa łódzkiego. Oferta będzie prezentowana w celu pozyskania partnerów z branż: budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji.

Do udziału w ww. targach zapraszani są przedstawiciele przedsiębiorstw sektora MŚP województwa łódzkiego prezentujący ofertę inwestycyjną/gospodarczą z branż kluczowych dla rozwoju województwa łódzkiego jak i regionalnych specjalizacji wskazanych w RSI LORIS 2030.

Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców, jak również regulaminem udziału w ww. przedsięwzięciu wraz ze wszystkimi dokumentami umieszczono na stronie internetowej Województwa Łódzkiego: lodzkie.pl

20 lipca 2016 r.


Informacja dla mieszkańców gmin Andrespol i Nowosolna

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 r. sprawy w zakresie ewidencji gruntów dla mieszkańców gmin Andrespol i Nowosolna są załatwiane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28, IV piętro, p. 418, tel. 42 632 53 93 wew. 17, e-mail: podgik@lodzkiwschodni.pl

1 lipca 2016 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, które odbędą się 2 lipca 2016 r. w Justynowie. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 10.30 na boisku LZS w Justynowie. Organizatorem imprezy sportowej jest Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. Tegorocznym Mistrzostwom patronuje Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

 

28 czerwca 2016 r.


Marsz dla Życia i Rodziny w Koluszkach

19 czerwca 2016 r. już po raz trzeci odbył się w Koluszkach Marsz dla Życia i Rodziny w ramach Święta Rodziny, połączony z Festynem Rodzinnym. Patronat honorowy nad marszem objęli ks. profesor arcybiskup Marek Jędraszewski, ks. kanonik Krzysztof Nowak, Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat oraz przewodnicząca Rady Miasta Koluszki Anna Szostak.

Po Mszy inaugurującej Marsz licznie zgromadzeni mieszkańcy ruszyli na ulice Koluszek. Radosna manifestacja podkreślała wartość życia ludzkiego oraz rolę dzieci, rodziców, dziadków w budowaniu pięknej wspólnoty, jaką jest rodzina. Na końcu marszu każdy z jego uczestników przeszedł przez Bramę Miłosierdzia, jaką jest koluszkowski kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Po krótkiej modlitwie na placu parafialnym rozpoczął się Festyn Rodziny.

Gwiazdą tegorocznego festynu był Mały Chór Wielkich Serc - łódzki zespól dziecięcy liczący około 60 dzieci w wieku od 4 do 14 lat, prowadzony przez franciszkanina o. Piotra Kleszcza. Mali wykonawcy rozgrzali przybyłych widzów swoim żywiołowym, radosnym występem. Kolejnym punktem Święta Rodziny było losowanie nagród rzeczowych w postaci upominków dla całej rodziny, które trafiły do 10 szczęśliwych uczestników marszu. Nagrodzeni zostali także zwycięzcy konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów „Każde życie jest bezcenne”. Jednym z głównych fundatorów nagród był Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który corocznie wspiera koluszkowski Marsz dla Życia i Rodziny.

W ramach festynu odbył się ponadto przegląd artystyczny pod hasłem: „Bo w rodzinie się nie zginie...”, w którym wystąpiły dzieci i młodzież. Uczestnicy festynu korzystali ponadto z wielu innych atrakcji zapewnionych przez organizatorów.

Galeria do obejrzenia tutaj.

 

28 czerwca 2016 r.


Bezpłatna profilaktyka dla mieszkańców województwa łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat do udziału w bezpłatnym Programie zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży. W ramach Programu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lekarzem psychiatrą lub psychologiem, a także wziąć udział w warsztatach terapeutycznych (8 dwugodzinnych spotkań). Program trwa do końca listopada 2016 r. albo do wyczerpania środków finansowych.

Więcej informacji na www.profilaktyka.lodzkie.pl lub pod numerem telefonu 42 291 98 63.

 

28 czerwca 2016 r.


XXIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

17 czerwca 2016 r.


Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie
najfajniejszą szkołą ponadgimnazjalną w Powiecie!

W plebiscycie organizowanym przez portal nasze miasto.pl o tytuł „Najfajniejszej szkoły ponadgimnazjalnej” z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zwyciężyło Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie. Jak widać szkoła ma wielu sympatyków, którzy swoimi głosami zapewnili jej zwycięstwo. Informację o sukcesie szkoły można znaleźć na portalu tuszyn.naszemiasto.pl. Gratulujemy!

 

16 czerwca 2016 r.


Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie
będzie miało nowego dyrektora

Na skutek przeprowadzonej reorganizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, w dniu 10 czerwca 2016 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniony został kandydat na stanowisko dyrektora tej szkoły, którym jest p. Grzegorz Płachta.

Jednocześnie ponownie zachęcamy absolwentów gimnazjów do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Nabór trwa do 22 czerwca 2016 r.

 

16 czerwca 2016 r.


Wojewódzkie Dni Rodziny w Tuszynie

4 czerwca 2016 r. w Tuszynie na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się VIII Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i uświetniło obchody Wojewódzkich Dni Rodziny. Tuszyński Piknik zorganizowali: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i Mój Dom”, Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Tuszyn oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Wicestarosta Ewa Gładysz, Członek Zarządu Grzegorz Busiakiewicz, Radna Monika Oleksiewicz oraz Urszula Łużniak Kierownik PCPR.

Organizatorzy Pikniku zapewnili jego uczestnikom wiele atrakcji m.in.: występy artystyczne dzieci i młodzieży, zajęcia twórcze i zabawy prowadzone przez animatorów, zajęcia rytmiczno – taneczne przy muzyce. Pogoda dopisała, a piknik przebiegał w rodzinnej atmosferze.

 

Fotoreportaż do obejrzenia tutaj.

8 czerwca 2016 r.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

ZSP1 w Koluszkach nabór 2016/2017

2 czerwca 2016 r.


Każde życie jest bezcenne
Marsz dla Życia i Rodziny

Starosta Łódzki Wschodni, Andrzej Opala objął patronatem Marsz dla Życia i Rodziny połączony z Festynem Rodzinnym, który odbędzie się 19 czerwca 2016 r. w Koluszkach. Wszyscy, którzy żywią głęboki szacunek dla życia każdego człowieka i kultywują wartości rodzinne, będą mogli zamanifestować swoje ideały biorąc udział w przemarszu ulicami Koluszek i Festynie Rodzinnym, podczas którego zorganizowane będą różne konkursy i atrakcje adresowane do dzieci i całych rodzin, a także przegląd twórczości dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół Gminy Koluszki.

1 czerwca 2016 r.


Piknik w Starowej Górze

Starosta Łódzki Wschodni, Andrzej Opala objął patronatem piknik „POWITANIE LATA 2016", który odbędzie się 5 czerwca 2016 r. w Starowej Górze. Mieszkańcy Starowej Góry i okolic będą mieli okazję skorzystać z atrakcji sportowo-rekreacyjnych, które połączone będą z blokiem dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Społeczny Komitet Organizacyjny tego corocznego wydarzenia organizowanego u progu lata, wraz ze Starostą Łódzkim Wschodnim, zapraszają dorosłych i dzieci do licznego przybycia i wzięcia udziału w poszukiwaniu kwiatu paproci oraz kibicowaniu zawodnikom w czasie Powiatowego Turnieju Koszykówki.

1 czerwca 2016 r.


UWAGA STOWARZYSZENIA
Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

W dniu 20 maja 2016 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), które m. in. wprowadzają zasady rejestracji stowarzyszeń zwykłych.

Rejestracja nowych stowarzyszeń zwykłych
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia mającego siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego składają na piśmie wniosek do Starosty Łódzkiego Wschodniego o wpis stowarzyszenia do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając dokumenty określone w art. 40 ust. 5 ustawy. Jeżeli dokumenty spełniają wymogi formalno – prawne, Starosta w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje wpisu do ewidencji.

Rejestracja już istniejących stowarzyszeń zwykłych
Stowarzyszenia zwykłe, które rozpoczęły działalność przed dniem 20.05.2016 r. zobowiązane są dokonać wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy tj. do dnia 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane. Wpis tych stowarzyszeń do Ewidencji odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku stowarzyszeń nowo tworzonych.

1 czerwca 2016 r.


Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu

Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się 24 maja 2016 r., Rada Powiatu podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 roku. Wcześniej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za ubiegły rok.

 

Udzielenie absolutorium poprzedzone jest przedstawieniem wniosku oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Prezentowana jest ponadto Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2015 rok. Po zapoznaniu radnych z tymi dokumentami prezentowana jest opinia Komisji Rewizyjnej na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. Po dyskusji odbywa się głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium.

 

25 maja 2016 r.


Koluszkowski V Zlot Motocyklowy pod patronatem Starosty

21 maja 2016 r. odbyła się kolejna koluszkowska impreza gromadząca nie tylko właścicieli motocykli, ale także wielu miłośników pięknych i szybkich maszyn. Do Koluszek zjechało 150 pojazdów, które najpierw okazałą kolumną przejechały spod Urzędu Miasta do kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P, gdzie odprawiona została Msza Święta, a następnie motocykliści wyruszyli w trasę przebiegającą przez Gminę Koluszki, aby swoje stalowe rumaki zaprezentować mieszkańcom. Tegoroczny V Zlot Motocyklowy w Koluszkach zakończyła impreza plenerowa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach.

 

Fotoreportaż do obejrzenia tutaj. Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji Tygodnia w Koluszkach.

 

25 maja 2016 r.


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Brójcach

Zapraszamy do udziału w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się 29 maja 2016 r. na placu Urzędu Gminy i OSP w Brójcach. W tym dniu Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach świętować będzie 70-lecie istnienia.

Program obchodów:

- 12.30 - zbiórka pododdziałów,

- 13.00 - Msza Święta polowa,

- 13.30 - otwarcie uroczystości i powitanie zaproszonych gości,

- 14.00 - wręczenie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych,

- 14.30 - przemówienia okolicznościowe,

- 15.00 - defilada pododdziałów,

- 15.10 - złożenie wpisów w księdze pamiątkowej,

- 15.20 - strażacka biesiada połączona z pokazami strażackimi i występami artystycznymi.

 

24 maja 2016 r.


Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Powiat Łódzki Wschodni we współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach I i II Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane głównie do sektora MSP jest przeznaczone na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w województwie łódzkim.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 30 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 11.30 w Kinie Odeon 3D w Koluszkach.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: j.bohdanowicz@lodzkiwschodni.pl


Plakat do pobrania tutaj.

19 maja 2016 r.


XXIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

12 maja 2016 r.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłosił uchwałą nr 766/2016 z dnia 4 maja 2016 r. konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31.

Pełna treść ogłoszenia.

4 maja 2016 r.


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok szkolny 2016/2017.


Harmonogram do pobrania tutaj

13 maja 2016 r.


Obchody Narodowego Święta 3 Maja i Dnia Strażaka

3 maja 2016 roku w Powiecie Łódzkim Wschodnim odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta 3 Maja. W obchodach zorganizowanych przez Gminę Koluszki wziął udział Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski. Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzeni mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych przeszli pod pomnik Orła Białego, gdzie złożyli kwiaty.

Podczas tuszyńskich obchodów Narodowego Święta 3 Maja połączonych z obchodami Dnia Strażaka, przypadającego we wspomnienie św. Floriana, Zarząd Powiatu reprezentowała Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Busiakiewicz. Uroczystości zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął przemarsz jednostek OSP Gminy Tuszyn do kościoła św. Witalisa, gdzie złożono kwiaty pod figurą Matki Bożej Królowej Polski. Po mszy odbył się uroczysty apel i parada samochodów strażackich.

Fotografie dzięki uprzejmości Redakcji Tygodnia w Koluszkach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie.

 

Galeria zdjęć (Koluszki) tutaj.

Galeria zdjęć (Tuszyn) tutaj.

5 maja 2016 r.


Aktualne konkursy w ramach RPO

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 - Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". W ramach konkursu można pozyskać środki min. na założenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech (żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny, niania).

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Brzezinach 9 maja 2016 r. w godzinach 10.30 - 12.45 (rejestracja od godz. 10.15); sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A - parter.

Program spotkania.

Formularz zgłoszeniowy.

28 kwietnia 2016 r.


Mieszkańcy Powiatu świętowali po raz dziewiąty!

23 kwietnia we wspomnienie Świętego Wojciecha, Patrona Powiatu Łódzkiego Wschodniego, mieszkańcy Powiatu wraz z władzami samorządowymi, świętowali podczas głównych obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jak w latach ubiegłych obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, celebrowana przez księdza Mariana Górkę – Proboszcza Parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu. W eucharystii odprawionej w intencji mieszkańców Powiatu wzięli liczny udział zaproszeni goście, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe policji, straży pożarnej oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu.

Tegoroczne Święto Powiatu zorganizowane zostało we współpracy z Gminą Andrespol, dlatego też Biesiada Powiatowa odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, gdzie bawiło się ponad 400 osób. Gospodarzami Biesiady byli Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Wójt Dariusz Kubus. Wśród zaproszonych gości byli m.in. reprezentujący wojewodę Piotr Cieplucha, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Wspaniałą zabawę zapewniły zespoły artystyczne występujące na scenie oraz panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich z każdej z gmin powiatu, które przygotowały tradycyjne potrawy i napitki.

Partnerem Regionalnym tegorocznego Święta Powiatu było Województwo Łódzkie. Zarząd Powiatu składa serdeczne podziękowania dla partnerów – firmom: Agat S.A., Onninen Sp. z o.o., ZPM GROT Sp. j., Bankowi Spółdzielczemu w Andrespolu, PPHU SPLOT, Zakładowi Cukierniczemu Piotr Karkowski, firmie Sosnowscy Wypieki Domowe. Szczególne podziękowania dla Piekarni Olszyńscy za przygotowanie ozdobnego chleba.

 

Galeria z Mszy do obejrzenia tutaj.

Galeria z Biesiady Powiatowej do obejrzenia tutaj.

27 kwietnia 2016 r.


Uczeń IV klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach wyróżniony w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

Robert Siedlecki, uczeń koluszkowskiej "Budowlanki" otrzymał wyróżnienie w ósmej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 39 miejsce Roberta wśród najlepszych młodych logistyków jest niewątpliwym sukcesem tym bardziej, że w drodze do finału pokonał 7 tys. uczniów z całej Polski.

Olimpiada jest organizowana od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną, ale przede wszystkim stanowi doskonałą okazję do tego, by najzdolniejsi uczniowie mogli zaprezentować się potencjalnym pracodawcom. Olimpiada jest również jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej.

27 kwietnia 2016 r.


Powiat Łódzki Wschodni nawiązał współpracę z firmą Ptak S.A.

15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Prezes Zarządu Ptak Holding Nina Ryszka podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z firmą Ptak S.A. w zakresie działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

21 kwietnia 2016 r.


Powiat Łódzki Wschodni nawiązał współpracę
z Przedsiębiorstwem „AGAT” S.A.

18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa „AGAT” Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Prezes Zarządu „AGAT” S.A. Zbigniew Winkiel podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z Przedsiębiorstwem „AGAT” w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy, zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii oraz działań promujących szkołę i Przedsiębiorstwo „AGAT”.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

21 kwietnia 2016 r.


Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2016 r.

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Proponujemy wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

• w Szklarskiej Porębie – w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)

• w Jedlcu – terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

 

Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:

• w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001–2009) z problemami zdrowotnymi wymagający-mi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu

• których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzer-wanie przez co najmniej rok

• samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

 

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

18 kwietnia 2016 r.


XXII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

15 kwietnia 2016 r.


Posiedzenia Komisji Statutowych

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia2016 r. (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, IX piętro, sala konferencyjna, odbędą się posiedzenia następujących Komisji Statutowych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Polityki Społecznej

Komisja Statutowo-Regulaminowa


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

15 kwietnia 2016 r.


Przebudowa drogi w Gminie Tuszyn dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

31 marca 2016 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn”. W ramach projektu przeprowadzono przebudowę drogi łączącej miejscowości Głuchów i Lubanów na odcinku o łącznej długości 2180 m. Całkowita wartość Projektu to 912 559,40 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 771 425,40 zł.


8 kwietnia 2016 r.

logotypy UE EFRR

IX Turniej Tenisa Stołowego
Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

W dniu 19 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach odbył się IX Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza. Impreza była współorganizowana przez Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przy udziale Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, Gminy Nowosolna, Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

Turniej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu miłośników gry w tenisa stołowego nie tylko z terenu powiatu, ale również z województwa łódzkiego.


1 kwietnia 2016 r.


     VI Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi szkół ponadgimnazjalnych
     III Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi w kategorii powyżej 21 lat
     III Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi w kategorii służb mundurowych

W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi szkół ponadgimnazjalnych, III Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi w kategorii powyżej 21 lat, III Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi w kategorii służb mundurowych.

Impreza zorganizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Fit Centrum została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

W imprezie udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy powiatu.

Mistrzostwa uświetnił pokaz kulturystyczny.


1 kwietnia 2016 r.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informujemy, że w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, IX piętro, sala konferencyjna, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego .


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

24 marca 2016 r.


Szkoły ponadgimnazjalne
prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni
zapraszają na „Dni Otwartych Drzwi”

W naszych szkołach ponadgimnazjalnych organizowane są „Dni Otwartych Drzwi” w następujących terminach:

 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach – 1-2 kwietnia 2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – 22-23 kwietnia 2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – 1-2 kwietnia 2016 r.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie organizuje imprezę promocyjną pt. „Absolwenci – Gimnazjalistom” w dniu 21 maja 2016 r.

Więcej informacji dotyczących „Dni Otwartych Drzwi” oraz oferty edukacyjnej szkół znajduje się na stronach internetowych ww. szkół.

23 marca 2016 r.


Uroczyste zakończenie realizacji programu "Bądźmy razem"

22 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach uroczyście zakończyła się realizacja programu środowiskowego i antydyskryminacyjnego p.n. "Bądźmy razem". Program realizowany był przez koluszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. Podczas uroczystego podsumowania programu Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego reprezentowała Wicestarosta Ewa Gładysz.

Główne założenia programu to współpraca z placówkami oświatowymi jako bezpośrednimi odbiorcami przedstawień teatralnych i warsztatów psychoedukacyjnych. Warsztaty psychoedukacyjne są oparte na wcześniej prezentowanym przedstawieniu profilaktycznym, biorą w nich udział zainteresowani wychowawcy, nauczyciele i pedagog, mają bowiem formę pilotażową – na ich bazie nauczyciele/wychowawcy/pedagog mogą przypominać bądź rozszerzać zagadnienia o kolejne treści. Cel programu to także rozwój współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach programu grupa teatralna „Tacy sami” pod kierunkiem M. Zychli oraz A. Szymczyk opracowała nowe przedstawienie pt. „Jeż”.

23 marca 2016 r.


Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do
"Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2016.

Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2016.

Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych

4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób niepełnosprawnych;

5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6. Obszar G – skierowanie powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wystąpienia samorządów gminnych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie do 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 133 d, pok. 214 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie 30 listopada 2016 r.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczenia projektów dotyczących obszaru E programu.

Informacje dotyczące "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2016, druki wniosków i wystąpień dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


18 marca 2016 r.


Konkurs Językowy w I LO w Koluszkach

9 lutego 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza odbył się II etap Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego. Wzięło w nim udział 27 uczniów (12 uczniów – język angielski, 15 uczniów – język niemiecki) z następujących szkół: Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Brzezinach, Gimnazjum w Rogowie oraz Gimnazjum w Będkowie. Laureatami z języka angielskiego zostali uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III (na miejscu II uplasowały się 3 osoby, miejsce III zajęły 2 osoby). Laureatami z języka niemieckiego zostali uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do V (na III miejscu uplasowały się 2 osoby). Wyróżniono w obu grupach czterech uczniom przyznano wyróżnienia.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla laureatów, wyróżnionych, nauczycieli-opiekunów oraz dyrektorów szkół odbędzie się 11 marca 2016 r. o godz. 11.00 w I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

Konkurs objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Podczas uroczystości wręczania nagród Zarząd Powiatu reprezentowała również Wicestarosta Ewa Gładysz.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

17 marca 2016 r.


Program "Aktywny Samorząd"

W załączniku przekazujemy informacje na temat pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pełna treść informacji do pobrania tutaj.

17 marca 2016 r.


Komunikat w sprawie dodatku wychowawczego 500 zł

W załączniku przekazujemy informacje na temat dodatku wychowawczego 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej.


Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.

15 marca 2016 r.


XXI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

11 marca 2016 r.


Unia Europejska dofinansowała modernizację dróg powiatowych

26 lutego 2016 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912 E) i ul. Słowiańska (nr 2906 E) w gminie Andrespol”. W ramach projektu przeprowadzono przebudowę ul. Brzezińskiej na odcinku o łącznej długości 623 m (w 2009 i 2011 roku) oraz ul. Słowiańskiej na odcinku o łącznej długości 1353,37 m (w latach 2009, 2013 i 2015). Łączna wartość projektu wyniosła 1 032 588,12 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 667 663,36 zł.


11 marca 2016 r.

logotypy UE EFRR

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informujemy, że w dniu 10 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, pok 907, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego .


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

08 marca 2016 r.


Nowa fotografia do prawa jazdy

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami do wniosku o uzyskanie prawa jazdy należy załączyć:

kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

8 marca 2016 r.


Informacja o naborze do Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Tuszynie

Informujemy, że na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest nabór do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Proponujemy kształcenie z następujących przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania:

 • Kl. IA1 – język polski, od klasy drugiej do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, język angielski;
 • Kl. IA2 – matematyka, od klasy drugiej do wyboru: biologia, chemia lub informatyka, język angielski.

Zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjów do nauki w naszym Liceum.

2 marca 2016 r.


XX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

24 lutego 2016 r.


20 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach

9 lutego 2016 r. uczestnicy, ich rodzice oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy koluszkowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych świętowali 20-leci działalności. Licznie przybyli goście i przedstawiciele zaprzyjaźnionych warsztatów z terenu województwa łódzkiego wspólnie bawili się podczas jubileuszowej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat”. Uczestnicy Warsztatu, którym kieruje Jolanta Truszczyńska, zaprezentowali barwny i ciekawy program artystyczny. Wśród atrakcji należy wymienić aukcję dzieł sztuki autorstwa Warsztatowiczów z Koluszek. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu list gratulacyjny na ręce Jolanty Truszczyńskiej przekazali Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz i Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski.


Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć tutaj.

16 lutego 2016 r.


Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 18 lutego (czwartek) o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, pok 707, odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Do pobrania proponowany porządek obrad

 

16 lutego 2016 r.


Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2015 roku

Informujemy, że do końca lutego 2016 r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Regulamin do pobrania

 

29 stycznia 2016 r.


Powiat i Gmina Koluszki
promują szkolnictwo zawodowe w TVP Łódź

20 stycznia 2016 r. na antenie TVP Łódź wyemitowany został program z cyklu „Strefa Biznesu”. Cały odcinek poświęcony był działaniom podejmowanym na terenie Gminy Koluszki mającym na celu wzmocnienie oferty inwestycyjnej oraz edukacyjnej Koluszek. W programie wzięła udział Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.


Zachęcamy do obejrzenia odcinka Strefy Biznesu tutaj.

 

Prawa autorskie do odcinka „Strefy Biznesu” wyemitowanego w dniu 20.01.2016 r. posiadają: TVP Łódź oraz Gmina Koluszki.

27 stycznia 2016 r.


Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). 

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
 • estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.


26 stycznia 2016 r.


XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

18 stycznia 2016 r.Powrót na górę strony